Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” | VIII Zjazd Klubów „GP” z USA i Kanady


Tydzień w Klubach „GP” – 19.10.2021 r.

VIII Zjazd Klubów „GP” z USA i Kanady

Pod hasłem „Wolność nie ma narodowości” odbył się VIII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady.

Serwis_19.10.2021USA I KANADA | W obu tych krajach bardzo aktywnie działa ponad 30 klubów „GP”. Po upływie ośmiu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu – „Potrzeba integracji środowiska związanego z „Gazetą Polską”, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest coraz bardziej zintegrowane. Działalność klubów ma niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. Tym razem miejscem zjazdu było miasto Savannah w amerykańskim stanie Georgia. Decyzja o miejscu tegorocznego zjazdu podjęta została w związku z postacią generała Kazimierza Pułaskiego – bohatera walk o niepodległość USA, nazywanego ojcem amerykańskiej kawalerii. W latach 1777–1779 walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona, będąc w randze generała brygady Armii Kontynentalnej. 11 września 1777 roku w bitwie nad Brandywine dzięki swojej odwadze uratował życie Jerzego Waszyngtona, za co ten promował Pułaskiego na stopień generała brygady amerykańskiej kawalerii. Zmarł 11 października 1779 roku od ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah. Na wieść o śmierci Pułaskiego generał Jerzy Waszyngton zadecydował, aby w tym dniu hasłem w wojsku stał się „Pułaski”, a odzewem „Polska”. W roku 1929 Kongres proklamował 11 października Dniem Pułaskiego. Obecnie dzień ten jest szczególnie upamiętniany przez polonijną manifestację kultury i tradycji poprzez Paradę Pułaskiego, która co roku przechodzi centralnymi ulicami w każdym większym mieście Stanów Zjednoczonych.

Małgorzata Bojko tak opisuje to wydarzenie: „Oficjalnego otwarcia VIII Zjazdu Klubów „GP” Ameryki Północnej dokonano w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego. Klubowiczów powitał redaktor Tomasz Sakiewicz, łącząc się online, oraz koordynator klubów „GP” w USA i Kanadzie Maciej Rusiński. Drugi dzień zjazdu klubowicze rozpoczęli poranną wizytą na pobliskim polu bitwy w Savannah, gdzie śmiertelnie został ranny generał Pułaski. W dowód pamięci o bohaterach rodzącej się wolnej Ameryki co roku odsłaniane są płyty z nazwiskami żołnierzy poległych w bitwie. W październiku 2017 roku odkryto tablice upamiętniające polskich bohaterów walczących o niepodległość USA, tj. gen. Tadeusza Kościuszki, gen. Kazimierza Pułaskiego i kpt. Jana Zielińskiego. Historię tego miejsca oraz wydarzenia z nim związane przybliżył klubowiczom Edward Królikowski, przewodniczący Komitetu Pamięci Generała Pułaskiego w Savannah (Savannah General Pulaski Committee). (…) Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister Jan Dziedziczak – pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, Adam Kwiatkowski – minister Kancelarii Prezydenta RP, marszałek senior Sejmu RP Antonii Macierewicz, prof. Krzysztof Szczerski – stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Adrian Kubicki – konsul generalny RP w Nowym Jorku, Peter Obst, Marcin Mazurowski oraz grupa wsparcia klubów „Gazety Polskiej” – prezes klubów „GP” Ryszard Kapuściński oraz redaktor naczelny „GP” i „GPC” Tomasz Sakiewicz. Głównymi tematami rozmów były: wojna hybrydowa, tendencje geopolityczne i ich zagrożenie dla Polski, generał Kazimierz Pułaski – historyczny i współczesny wzór patrioty, polskie dziedzictwo narodowo-kulturowe w Ameryce. Minister Jan Dziedziczak, przemawiając jako pierwszy online, podziękował wszystkim uczestnikom za włożony trud w organizację Zjazdu w Savannah, co szczególnie jest ważne ze względów historycznych. – Kluby „Gazety Polskiej” w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie to bardzo prężne i ważne środowiska – powiedział. – Państwo macie to poczucie bycia ambasadorami Polski za granicą – podkreślił. Jak zauważył, kluby „GP” prężnie budują propolskie lobby oraz przekazują polskość następnym pokoleniom. Przekazanie języka polskiego, polskiej kultury i historii kolejnemu pokoleniu Polaków na obczyźnie to element silnych więzów Polonii Ojczyzną. Biorący osobisty udział
w zjeździe konsul generalny z Nowego Jorku Adrian Kubicki podkreślił, iż ukochanie wolności przez Polaków jest nieśmiertelne, pomimo że bohaterowie odchodzą  tego świata. Pamięć o nich dzięki przekazom historycznym jest trwała, a zasługi w imię hasła „Za Wolność Waszą i Naszą” są wieczne. Polska obecnie potrzebuje powrotu do wzorców heroicznej walki o wolność. O wolność sumienia, wolność myślenia i działania w czasach, gdy współcześnie jesteśmy pozornie wolni. Kończąc swoje wystąpienie, zacytował generała Pułaskiego: „Wolność nie ma
narodowości”.

Kilka słów skierował do zebranych Tomasz Sakiewicz. Nakreślił krótki rys obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, nie ukrywał, iż jest poważna i trudna. Powiedział, że Polska jest obrończynią demokratycznych wartości, a niepodległość jest ich istotą. Kluby „GP” mają charakter patriotyczno-demokratyczny, co wyróżnia ich społeczność. Polska nigdy nie była zaborcą ani kolonizatorem,  współcześnie te państwa, które wiodły w tym przewodnictwo, próbują narzucać nam, wolnym Polakom, ograniczenia. Polscy bohaterowie od najdawniejszych czasów stawali zawsze po stronie uciśnionych, dowodzi tego osoba generała Kazimierza Pułaskiego lub Tadeusza Kościuszki. To nie przypadek, że znaleźli się na amerykańskiej ziemi, bo wiele nas łączyło i łączy. Historycznie „Wolność Wasza i Nasza”, a obecnie Sojusz Północnoatlantycki. Minister Adam Kwiatkowski w swoim przesłanym wystąpieniu podziękował klubowiczom za coroczne spotkania na
zjazdach. Wyraził uznanie dla podtrzymywania pamięci o naszym wybitnym przywódcy generale Kazimierzu Pułaskim, który walczył o wolność obu narodów. Jego oddanie pozostanie jako wzór dla następnych pokoleń. Kończąc swoją wypowiedź, życzył kolejnych sukcesów
i dalszego rozwoju wszystkim klubom „GP”.

Na zjeździe w Savannah nie zabrakło reprezentantów polskiej racji stanu w Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku. Profesor Krzysztof Szczerski, goszcząc online na Zjeździe, powiedział: „Musimy poczuć i być pewnym tego, że Polska jest ważnym, atrakcyjnym i ciekawym uczestnikiem debaty międzynarodowej. Musimy być pewni swojej wagi i swojego miejsca na świecie. To jest bardzo istotne, bo czasami gdy się patrzy na tę dyskusję, jaka ma miejsce w Polsce, czy jak inni próbują nas pozycjonować, to zwykle jest pozycjonowanie w dół. Dlatego że jesteśmy rosnącą siłą, rosnącym państwem, to wszyscy ci, którzy do tej pory dominowali, nie są chętni do tego, żeby ustąpić miejsca. Tak jak mówił prezydent Andrzej Duda, na świecie nie ma wolnych miejsc przy stole”.

Marcin Mazurowski, przedstawiciel Polski w Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ, nazwał rozprzestrzeniającą się  dezinformację narzędziem wprowadzającym chaos i niepokój w ludzkich umysłach w celu realizacji planów geopolitycznej inwazji na państwa aspirujące do europejskiej czołówki krajów rozwiniętych. Polska, jak dodał, jest tym bardzo zagrożona, a zwłaszcza polskie społeczeństwo.

Marszałek senior Antonii Macierewicz podsumowując wszystkie wystąpienia VIII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”, powiedział m.in.: „ W sprawie Polaków walczących o wolność waszą i naszą postaciami, które najwyraźniej się wybijały swoją charyzmą, byli Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Pułaski, ale było ich o wiele więcej. Warto odkrywać i nagłaśniać ich nazwiska na szeroką skalę, bo to pokazuje pełny obraz idei naszego narodu”. W odniesieniu do wojny hybrydowej, na którą złożyły się dwie sytuacje: kryzys na granicy z Białorusią oraz silny sojusz niemiecko- -rosyjski w kwestii handlu gazem, jest to pokłosie ukrytej wojny przeciwko Polsce w chwili tragedii smoleńskiej. Kończąc swoje wystąpienie, zawołał do zebranych: „Pilnujmy Polski!”.

Zjazd oficjalnie zakończył koncert Pawła Piekarczyka, który jak zawsze swoimi charyzmatycznie wyśpiewywanymi utworami daje każdemu z nas czas do przeanalizowania tego wszystkiego, co usłyszeliśmy podczas wystąpień naszych gości.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl