Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP”|List prezydenta Andrzeja Dudy do Klubu „GP” w Tychach

Tydzień w Klubach „GP” – 16.12.2020 r.

List prezydenta Andrzeja Dudy do Klubu „GP” w Tychach

Serwis-16.12.2020Z okazji 10-lecia powstania Klubu „Gazety Polskiej” prezydent Andrzej Duda złożył Klubowi „Gazety Polskiej” w Tychach okolicznościowe gratulacje i podarował niezwykły dar – pamiątkową flagę narodową.

                                                                                                    Warszawa, 7 grudnia 2020 roku

List

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Klub „Gazety Polskiej” w Tychach

W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji 10-lecia Klubu „Gazety Polskiej”, uroczyście przekazuję Państwu jubileuszowy dar – flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej.

Polskie barwy narodowe towarzyszą nam na co dzień, ale ich obecność była dla nas szczególnie doniosła w najważniejszych momentach naszych dziejów. Z dumą i nadzieją eksponowali je uczestnicy zbrojnych oraz pokojowych zmagań o Rzeczpospolitą wolną, niepodległą i sprawiedliwą. Także w suwerennej Polsce pod biało-czerwonymi flagami gromadzili się polscy patrioci zatroskani o dalsze losy Ojczyzny. Tak było w miesiącach po tragedii smoleńskiej i w czasie zmian, jakie rozpoczęły się w roku 2015. Udział w tym wielkim dziele naprawy Rzeczypospolitej miało również Państwa środowisko – dając mocne świadectwo przywiązania do wartości i tradycji, na których opiera się godność, trwałość i pomyślność naszego państwa.

Niech ta flaga, symbol suwerennej Polski i jej tysiącletniej historii, jednoczy całą naszą wspólnotę narodową. Niech inspiruje Państwa oraz wszystkich Mieszkańców Tychów do codziennej wytrwałej pracy służącej doboru wspólnemu, do zachowywania narodowej tradycji i kultury, do obrony dobrego imienia Polski oraz wychowywania młodych pokoleń w duchu umiłowania Ojczyzny. Niech będzie powszechnie szanowanym znakiem Polski jako państwa nowoczesnego, bezpiecznego i silnego, odważnie podejmującego nowe wyzwania, silnego patriotyzmem i zaangażowaniem społecznym swoich obywateli.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

http://www.klubygp.pl/niezwykly-prezent-od-prezydenta-z-okazji-10-lecia-klubu-gazety-polskiej-w-tychach/

podziękowanie_1

Podziękowania od red. nacz. T. Sakiewicza oraz Prezesa R. Kapuścińskiego

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz i prezes Klubów „Gazety Polskiej” Ryszard Kapuściński wystosowali list w którym dziękują członkom Klubu „GP” w Tychach za dziesięć lat pracy dla dobra Polski.

Kraków, 7. 12. 2020 r.

Podziękowanie dla Członków Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach

Szanowni Państwo, Drodzy Klubowicze

Z okazji 10 lat działalności Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach chcemy Państwu podziękować za Waszą dotychczasową ciężką pracę dla dobra wolnej, suwerennej i bogatej Polski. Za Waszą pracę dla dobra swojej Małej Ojczyzny, w której mieszkacie, gdzie mieszkają Wasi znajomi. Za budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego.

W Polsce po wojnie wytworzył się system autorytarny w którym starano  się podporządkować państwu i PZPR  wszystkie dziedziny życia, całą inicjatywę obywateli. Pierwszą historyczną próbą odejścia od tego systemu w powojennej historii Polski było powstanie Solidarności. Ruchu społecznego, działającego obok komunistycznej władzy w którym trwała niekończąca się społeczna debata o najważniejszych problemach dotyczących nas Polaków. Dopiero w 1989 roku znalazło to odzwierciedlenie w zmianach w Konstytucji jeszcze PRL-owskiej, wprowadzające po raz pierwszy termin Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak, co brzmi dosyć dziwnie, po 44. latach promowania idei sprawiedliwości społecznej i socjalizmu w swojej czystej formie, nie wyjaśniono Polakom co to pojęcie tak naprawdę oznacza.

Niezwykle doniosłą rolę w powojennej historii Polski odegrał Kościół  Katolicki, który  w swojej mądrości wciąż wyznaczał kierunki ludzkiej inicjatywy, w ten sposób bezustannie  inspirując budowę Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ostatnich piętnastu latach w budowie Społeczeństwa Obywatelskiego niepoślednią rolę zaczęły odgrywać kluby „Gazety Polskiej”. Kiedy pod koniec 2005 roku powstał pierwszy klub „Gazety Polskiej”, w swoich założeniach miał spełniać: „rolę integracyjną w swoich środowiskach lokalnych – skupiać wokół siebie czytelników i pozyskiwać nowych” – jak napisał w swoim przesłaniu do przyszłych założycieli klubów redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. W przeciągu piętnastu  lat od tamtych słów powstało w Polsce i na świecie około 500. Klubów „Gazety Polskiej”, które swoim codziennym funkcjonowaniem wykreowały indywidualne zasady działalności.

Kluby „Gazety Polskiej” zakładane są nie dla kariery, obecnych czy przyszłych profitów. Tworzą je patrioci, osoby przeważnie nie związane z żadną partią, identyfikujący się z podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi, którzy nie znajdując w swoim środowisku odpowiedniego forum do dyskusji dotyczących najważniejszych problemów nurtujących ich najbliższe otoczenie, tworzą to forum zakładając  klub. To jest działanie oddolne, czyste w swojej genezie, spontaniczne, tak jak było na początku „Solidarności”. To jest budowa Społeczeństwa Obywatelskiego, bez polityków, lobbystów, czy odgórnych nacisków.

Wyznając idee, które są tak ważne dla Środowiska Strefy Wolnego Słowa, 7 grudnia 2010 roku grupa patriotów postanowiła założyć Klub „Gazety Polskiej” w Tychach. Dziękujemy założycielom klubu, którymi byli: Wojciech Jabłoński, Śp. Anzelm Habryka, Śp. Edward Madej, Śp. Lucyna Madej , Śp. Zbigniew Pułterałowicz, Czesław Kuźniak, Stanisław Nikiciuk, Tadeusz Smagacz, Henryk Kocjan i Janusz Jabłoński.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez ostatnie 10 lat uczestniczyli we wspaniałych, patriotycznych działaniach Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach. Dziękuję!

Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”                                     Prezes Klubów „Gazety Polskiej”

             Tomasz Sakiewicz                                                                  Ryszard Kapuściński

http://www.klubygp.pl/podziekowanie-dla-czlonkow-klubu-gazety-polskiej-w-tychach-od-red-nacz-tomasza-sakiewicza-i-prezesa-ryszarda-kapuscinskiego/

Klub „GP” Tychy

Członkowie Klubu „GP” w Tychach tak opisują swoją dotychczasową działalność.

Klub „Gazety Polskiej” w Tychach został założony przez działacza NSZZ Solidarność, Wojciecha Jabłońskiego, w roku tragedii, do której doszło pod Smoleńskiem. To właśnie brak zgody na kłamstwa jakimi karmiono społeczeństwo w okresie po tej tragedii oraz chęć wyrażenia swojego sprzeciwu i potrzeba działania, były bezpośrednimi impulsami do założenia Klubu „Gazety Polskiej” w Tychach. Od tamtej pory członkowie naszego Klubu niestrudzenie pracują na rzecz niepodległej, wolnej i sprawiedliwej Rzeczpospolitej, której odbudowę obserwujemy od roku 2015.   Spotkanie inauguracyjne klubu odbyło się 7 grudnia 2010r  w biurze Solidarności nauczycielskiej w Tychach. Wojciech Jabłoński zaprosił znajomych ze środowiska prawicy oraz kombatantów Solidarności do udziału w tym spotkaniu.  Niestety część tych osób odeszła już do wieczności, byli jednak aktywnymi członkami naszego klubu do końca.

Ojcowie założyciele tyskiego klubu to: Wojciech Jabłoński, Śp. Anzelm Habryka, Śp. Edward Madej, Śp. Lucyna Madej , Śp. Zbigniew Pułterałowicz, Czesław Kuźniak, Stanisław Nikiciuk, Tadeusz Smagacz, Henryk Kocjan i Janusz Jabłoński.

Pierwszym  wydarzeniem zorganizowanym przez tyski klub GP była organizacja ósmej miesięcznicy tragedii smoleńskiej. Wydarzenie to odbyło się pod Kamiennym Krzyżem przy ul. Grota Roweckiego,  10 grudnia wieczorem.  Kolejnym wydarzeniem było spotkanie opłatkowe 28 grudnia na które przyszło już wiele osób, późniejszych członków klubu, gościem honorowym spotkania był Senator Prawa I Sprawiedliwości Bronisław Korfanty.

W szeregach naszego Klubu działa wiele osób starszych, w tym odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jesteśmy w naszym mieście zawsze i wszędzie tam, gdzie należy dać świadectwo i wyraz wierności Bogu i Ojczyźnie. Zawsze wierni stajemy pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi polskich bohaterów i doniosłe wydarzenia z polskiej historii, takie jak np.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji III Maja, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, ostatnio 40-lecie powstania NSZZ Solidarność.  Podjęliśmy  szereg działań tj. organizowanie rocznic i miesięcznic smoleńskich oraz wyjazdy na cały szereg uroczystości np..   wyjazdy na rocznice Smoleńskie, coroczne wyjazdy na Węgry ( rocznice wiosny ludów).  Udział w manifestacjach w czasie walki o wolne i niezależne media.

Organizujemy również co roku Marsz Pamięci Wołyń 1943 i staramy się włożyć duże zaangażowanie we współorganizowanie Marsz Dla Życia I Rodziny w Tychach.

Podczas jednego z zebrań z grona  klubu wyłonił się również komitet do spraw budowy pomnika smoleńskiego. Pomnik w Tychach udało się odsłonić w 2013 roku.

Tyski klub aktywnie bierze udział w kampaniach wyborczych, pracując na rzecz kandydatów Zjednoczonej Prawicy, a ostatnio zdając sobie sprawę z wagi wyborów na urząd Prezydenta RP, bardzo mocno i na wszystkich możliwych frontach wspieraliśmy  Pana Prezydenta Andrzeja Dudę.  Bierzemy również udział w wielu inicjatywach, które mają budzić w społeczeństwie postawy patriotyczne jak np. zbieranie podpisów pod projektem „Pod biało-czerwoną” czy organizacja straży patriotycznej, mającej bronić kościołów przed atakami środowisk lewicowych.

Trudno tutaj wymienić wszystkie działania podejmowane na przestrzeni działalności 10 lat klubu Gazety polskiej w Tychach, był to jednak okres pracowity. Ważnym jest również podkreślenie i zaznaczenie wieloletniej współpracy z Senatorem Czesławem Ryszką.     Przez  wszystkie lata działalności Klubowi Gazety Polskiej w Tychach udało się zachować podmiotowość i niezależność w niełatwych realiach postkomunistycznej metropolii. Trzeba w tym miejscu podziękować wszystkim klubowiczom pracującym w klubie na przestrzeni 10 lat, ale też Ojcom założycielom i przewodniczącym klubu w  okresie 10 lat działalności; Wojciechowi Jabłońskiemu, Zygmuntowi Grochowalskiemu, Januszowi Jabłońskiemu i nowej przewodniczącej Annie Syrek.

Niech Bożę Błogosławieństwo przyświeca naszej działalności na następne lata.

Ryszard Kapuściński

Ryszard-Kapuściński

GP_2020.12.16_serwis

Serwis 16.12.2020a

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress