Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP”|„Po stronie Polski” – manifestacja Klubów „Gazety Polskiej”

Tydzień w Klubach „GP” | 11.08.2021 r.

„Po stronie Polski” –  manifestacja Klubów „Gazety Polskiej”

Serwis_11.08.2021_WARSZAWA | Pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego na al. Szucha w Warszawie odbyła się manifestacja „Po stronie Polski”, zorganizowana przez Kluby „GP”. Celem manifestacji było poparcie sędziów TK wobec skandalicznych działań TSUE, który chce przeforsować kwestię związaną z wyższością prawa unijnego nad prawem krajowym. i rozpatrzy na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zgodność z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Środowisko Strefy Wolnego Słowa, broniąc prawa Polski do samostanowienia, stanęło w obronie sędziów TK także przed atakami rodzimych zdrajców i zaprzańców. To oczywiście przeszkadza pewnym krajom UE, którym śni się kolejny rozbiór Polski, przecież już się witają z gąską i wysłali swojego namiestnika – Donalda Tuska. Dzisiaj nie chodzi o zagrabienie terytorium Polski, tylko o ubezwłasnowolnienie instytucji konstytucyjnych i pozbawienie naszego państwa suwerenności prawnej. Wszyscy, którzy przyjechali na demonstrację, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego z takim aplauzem przyjmowali słowa gości, którzy mówili, że nie możemy zrobić ani jednego kroku w tył. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, okresu wakacyjnego, do Warszawy przyjechało około 4 tys. klubowiczów. Wśród banerów klubowych najczęściej przewijało się hasło „Kasta Basta” zdeprawowanej i zdemoralizowanej kaście sędziowskiej, która domaga się żeby było tak, jak było. Klubowicze domagali się odsunięcia od jakiejkolwiek władzy ludzi, którzy sprzeniewierzyli się wolnej Polsce, którzy kariery robili w zniewolonej przez komunizm Polsce. Przemawiali znamienici goście: Tomasz Sakiewicz, Antoni Macierewicz, Adam Borowski, Bogdan Pęk, Ryszard Majdzik, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Marian Kowalski. Paweł Piekarczyk odczytał list klubów „GP” z USA i Kanady. Wszystkim uczestnikom manifestacji należą się słowa podziękowania za tak liczny udział. Nie poprzestaniemy na tym i dalej będziemy walczyć o prawo Polski do samostanowienia, o suwerenność Polski, aby o  Polsce decydowali Polacy a nie urzędnicy z Berlina, czy Brukseli. Dziękujemy i wiemy, ze  Polska zawsze może na Was liczyć. Specjalne podziękowania składam na ręce Adama Borowskiego, głównego organizatora manifestacji, dziękuję Beacie i Waldkowi Dróżdż oraz Winicjuszowi Sokołowi. Więcej na stronie: www.klubygp.pl

KlubyGP_PowstanieWarszawskie

Powstanie Warszawskie

POWSTANIE WARSZAWSKIE | 1 sierpnia minęła 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największej zbrojnej akcji Armii Krajowej. Członkowie Klubów „GP” w Polsce i na świecie oddali hołd bohaterom, którzy stanęli do walki o oswobodzenie Warszawy, biorąc udział w największym niepodległościowym powstaniu w Europie skierowanym przeciwko okupującym Warszawę Niemcom. Powstanie, mające trwać kilka dni, przerodziło się w 63-dniową heroiczną i samotną walkę. Jednocześnie było też próbą przeciwstawienia się nadciągającej okupacji sowieckiej. Podczas walk zginęło około 18 tys. powstańców. Okupanci zamordowali około 180 tys. cywilów. Po latach kłamstw i dezawuowania Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy w 2004 roku, dzięki śp. Lechowi Kaczyńskiemu, ówczesnemu prezydentowi Warszawy, zorganizowano uroczyste i godne obchody rocznicy Powstania. Podczas tego święta Lech Kaczyński powiedział m.in.: „Przeciwnicy Powstania Warszawskiego, albo inaczej: przeciwnicy obchodzenia jego rocznicy jako rocznicy klęski, nie biorą jednej rzeczy pod uwagę – my nie obchodzimy rocznicy klęski, my obchodzimy rocznicę tragiczną, ale niezbędną w naszej historii, my czcimy bohaterów, czcimy wyjątkowo bohaterską armię! Czcimy i czcić będziemy, w każdy dostępny sposób”. Od początku swojej działalności kluby „GP” organizowały, współorganizowały lub uczestniczyły w obchodach kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku również w wielu miastach w Polsce i na świecie odbyły się takie uroczystości.

Nowy Sącz_2021_08_01_ (11)

Klub „GP” Nowy Sącz

NOWY SĄCZ | Nowosądecki Klub „GP” im. Jana Olszewskiego, Urząd Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu byli organizatorami 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku spotkano się punktualnie o godz. 17, w godzinę „W” przy sądeckim pomniku Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego przy Alejach Batorego. Uroczystość poprowadził Grzegorz Olszewski, apel poległych odczytał Paweł Terebka, do zgromadzonych przemówił Prezydent Ludomir Handzel. Modlitwę za poległych poprowadzili: ksiądz por. SG Robert Młynarczyk, kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i ojciec Andrzej Baran SJ, z pobliskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wartę pełnili żołnierze, harcerze oraz strzelcy z Nowego Sącza. Obecni byli również bracia z Komandorii Tarnowskiej Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie obecni na uroczystości posłowie, samorządowcy i przedstawiciele organizacji patriotycznych i społecznych oraz Sądeczanie złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów, zaś harcerze z Hufiec ZHP Nowy Sącz zaśpiewali wspólnie z mieszkańcami powstańcze pieśni i rozdali specjalnie przygotowane śpiewniki na tę okoliczność. Specjalne podziękowania dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za zapewnienie nagłośnienia. W uroczystościach uczestniczyli również Klubowicze „GP” im. o. Władysława Gurgacza.

Brzozów_2021_08_01_ (24)

Klub „GP” Brzozów

BRZOZÓW | Uroczystości w Brzozowie odbyły się na cmentarzu komunalnym, gdzie w centrum znajduje się Krzyż Pamięci Bohaterów Poległych za Wolność (z 1904 roku), oraz tablica ufundowana w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego – Ojcom Naszym, Obrońcom Wolności. W uroczystościach oprócz członków Klubu „GP” w Brzozowie uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Starosta Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Klubu „GP” w Brzozowie H. Kozik, Strzelcy JS i inni. Znicze  pamięci złożone zostały także na grobie powstańców warszawskich.

.

Gliwice_2021_08_01_ (2)

Klub „GP” Gliwice

GLIWICE | Gliwicki Klub „GP” oraz Strzelcy Rzeczypospolitej  zapalili znicze i złożyli kwiaty  w czterech miejscach pamięci.  Najpierw o godzinie „W” pod tablicą „Powstanie Warszawskie 1944” w kaplicy Golgota Polska przy kościele p.w. św. Barbary oraz pod obeliskiem sześciu „Gliwickich Cichociemnych”, z których dwóch mjr łącz.  Bogusław Wolniak , ps. „Mięta”, w Dowództwie Wojsk Łączności w Śródmieściu oraz ppor. Antoni Żychiewicz ”Przerwa”, instruktor dywersji, byli uczestnikami Powstania. Następnie na Cmentarzu Centralnym odwiedzono dwa groby. Jeden żołnierza AK  prof. Franciszka Maurera,  który w  czasie Akcji „Burza” we Lwowie zawiesił flagi alianckie na zdobytym Ratuszu; drugi por. AK  Ireny Siwickiej ps. „Hawrań”, komendantki WSK (Wojskowej Służby Kobiet) w Rejonie IV AK Śródmieście w czasie Powstania Warszawskiego.

Konin_2021_08_01_6

Klub „GP” Konin

KONIN | W Koninie odbyła się msza św. w intencji Ofiar Powstania Warszawskiego po której uczestnicy przeszli po pomnik Polski Walczącej. O godz. 17 złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i odpalono race. W obchodach udział wzięli kombatanci, parlamentarzyści, władze Konina, mieszkańcy i członkowie Klubu „GP” im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

.

.

NOWY JORK | W godzinę „W” w Nowym Jorku oddano cześć Bohaterom. Odbyło się uroczyste wciągnięcie biało-czerwonej z kotwicą na maszt przed siedzibą Polish & Slavic Federal Credit Union na nowojorskim Greenpoincie.

Warszawa godzinaW 1.08.2021

Klub „GP” Warszawa

WARSZAWA | Na stołecznych Powązkach w godzinę „W” z wieńcem zjawiła się delegacja Klubów „GP”, na czele z redaktorem naczelnym tygodnika Tomaszem Sakiewiczem, aby oddać hołd powstańcom warszawskim.

.

.

.

.

GDAŃSK II | O godzinie „W” pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym jak zwykle klubowicze z Gdańska II oddali cześć powstańcom warszawskim.

ELBLĄG II | Na początek uroczystości elbląskich, upamiętniającej 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, głos zabrał  Prezes  Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Elbląg, klubowicz Klubu „GP” Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego pan Ireneusz Zieminski.

ŁOWICZ |  Jak co roku klubowicze z Łowicza pod pomnikiem ” Synom Ziemi Łowickiej” w godzinie „W”  oddali Cześć i Chwałę Bohaterom Powstania Warszawskiego.

WARSZAWA BIELANY-ŻOLIBORZ | W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Formacja Patriotyczna im. Kazimierza Wielkiego wraz z członkami Bielańsko-Żoliborskiego Klubu „GP”  przy pomniku Żołnierzy „Żywiciela” na stołecznym Żoliborzu złożyli wieńce.

Wieliczka_2021_07_27

Klub „GP” Wieliczka

WIELICZKA | Klubowicze z Wieliczki spotkali się na wielickim cmentarzu, aby pomodlić się przy grobie śp. Krzysztofa Czerwińskiego (1929-2021), członka antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Młode Wojsko Polskie”, więźnia politycznego (m.in. w Rawiczu, w kamieniołomie w Strzelcach Opolskich), autora książki „Kamienie wracają nocą”, pedagoga, nauczyciela historii. Śp. Krzysztof Czerwiński był członkiem klubu. W 2017 r. Prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

.

piotrków_2021_08_01044

Klub „GP” Piotrków Tryb.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | W Piotrkowie Trybunalskim na piotrkowskich nekropoliach odbyła się cykliczna akcja porządkowania mogił Powstańców oraz osób, które zginęły w Powstaniu Warszawskim. W sprzątaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, członkowie Klubu „GP” w Piotrkowie Tr., uczestnicy warsztatów muzyczno-plastycznych „Powstanie muzyką i obrazem pisane”, a także mieszkańcy Piotrkowa. W Kościele św. Brata Alberta odbył się piękny koncert Powstanie Piosenką Pisane. Przybyli goście oraz uczestnicy warsztatów „Powstanie muzyką i obrazem pisane”  wspólnie śpiewali powstańcze piosenki. W koncercie brali udział bardowie Strefy Wolnego Słowa, Paweł Piekarczyk oraz Bartłomiej Kurowski.

KLUBY GP | Klubowicze upamiętnili bohaterów Powstania Warszawskiego w wielu miastach w Polsce m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jastrzębiu Zdrój i Skierniewic.

NowySacz_Ojciec Duda

Klub „GP” Nowy Sącz o. W. Gurgacza

NOWY SĄCZ | W kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju odprawiona została, zamówiona przez Klub „GP” z Nowego Sączą im. o. W. Gurgacza msza św. za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w 6. rocznice Jego zaprzysiężenia. Po mszy odbyło się spotkanie z ojcem Pana Prezydenta, Janem Tadeuszem Dudą.

.

.

.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska

Serwis_11.08.2021a (1)