Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP”|Spotkanie Pary Prezydenckiej z Klubami „GP” w Nowym Jorku

Tydzień w Klubach „GP” – 06.10.2021 r.

Spotkanie Pary Prezydenckiej z Klubami „GP”  w Nowym Jorku

Serwis_06.10.2021_USA | Podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której wziął udział m.in. w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych doszło do spotkania z Polonią. W Linden w stanie New Jersey Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami Polonii, wśród których nie zabrakło członków klubów ”Gazety Polskiej” działających w USA. Złożył również wizytę w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) z okazji 100-lecia istnienia tej najstarszej na świecie samopomocowej organizacji zrzeszającej byłych polskich żołnierzy. Małgorzata Bojko tak opisuje te spotkania: – W dniu 23 września w Linden, NJ odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Polonia. Stało się już  tradycja, że w czasie corocznej sesji ONZ w NY, na której jest obecny  pan prezydent również spotyka się z Polonią. Spotkanie rozpoczęło się  od  przywitania pana prezydenta  przez Konsula RP w NY pana Adriana Kubickiego. Następnie przemówił burmistrz Linden Derek Armstead, który również wręczył symboliczne klucze do miasta dla polskiego prezydenta. Tę  część programu zakończyło przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Prezydent  w swoim przemówieniu między innymi podkreślił rolę Polonii w sprawach ważnych dla Polski, tj. pomoc w czasie gdy Polaka aspirowała do NATO,  dziękował za pomoc w negocjacjach   na rzecz stacjonowania amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance, czy wsparciu przy  zakupie najwyższej jakości sprzętu bojowego od Ameryki. Pan prezydent  mówił również  o współpracy polskich i amerykańskich żołnierzy na polu walki i o Polakach służących w US Army. Dziękował księżom, siostrom  zakonnym , nauczycielom za podtrzymywanie Ducha  Polskości i kultywowaniu wiary ojców i jęz. polskiego. Wspomniał swoją wizytę w Amerykańskiej Częstochowie. Przemówienie zakończył słowami:  „Boże Błogosław Polsce”, „God Bless America” i „ God Bless Poland”, Głównym punktem uroczystości była dekoracja zasłużonych działaczy polonijnych odznaczeniami państwowymi. Wśród odznaczonych byli członkowie Klubów „GP”  i Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego. Maciej Rusiński – koordynator Klubów „GP” w USA i Kanadzie i przewodniczący Klubu „GP” w Nowym Jorku, oraz Aneta Antoniak z Klubu „GP” w Filadelfii zostali odznaczeni Medalem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Natomiast Medalem za Ofiarność i Odwagę oznaczony został  amerykański żołnierz sierżant Corey Speck, który w 2019 roku w czasie akcji bojowej przeciwko Talibom ocalił życie por. Marcinowi Kulasowi  wynosząc go na własnych plecach i narażając własne życie z pola walki. Cerey Speck współpracuje z Klubami „GP” i Komitetem Smoleńsko – Katyńskim w różnych projektach, np. „Weterani Wyrwani Śmierci” – filmie dokumentalnym autorstwa Grzegorza Zasępy. Kolejnymi odznaczonymi byli: por.  Bolesław Biega – Powstaniec Warszawski, znany z kronik  powstańczych – dokumentu na którym zawiera związek małżeński – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jadwiga Kopala – Wielki Marszałek Parady Pułaskiego – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dr Teofil Lachowicz , archiwista i historyk, członek ZG i 2 Okręgu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, zajmujący się w swych badaniach Czynem Wychodźstwa Polonii Amerykańskiej , historia Armii  Błękitnej i historii SWAP – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Monika Adamski – dyr. Radia Rampa – Srebrny Krzyż Zasługi. Wśród odznaczonych byli również  ksiądz Józef Urban, ksiądz Marek Sobczak, Małgorzata Stopka, Richard Zawisny a także  nauczyciele z polonijnych szkół . Część artystyczna uroczystości  uświetniły  występy dzieci ze szkół polonijnych. Spotkanie zakończyło się  gromkim odśpiewaniem „Sto Lat” dla pary prezydenckiej. Wśród wielu gości, byli obecni  między innymi  przedstawicieli różnych organizacji i instytucji  w tym członkowie Polskiej Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, na czele z dyrektorem wykonawczym Bogdanem Chmielewski, SWAP, na czele z p.o. Naczelnego Komendanta Tadeuszem Antoniakiem, Klubów „GP”, Komitetu Smoleńsko Katyńskiego, Reduty Dobrego Imienia –  USA , Rodzin Radia Maryja, Związku Podhalan  oraz  Polonijnego Związku Klubów Sportowych, którym towarzyszyła nasza medalistka w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Berlin_marszdlazycia

Klub „GP” Berlin-Brandenburg

BERLIN BRANDENBURG | W Berlinie odbył się kolejny już Marsz dla Życia i Rodziny w którym uczestniczyły miejscowe kluby „GP”. Obrona życia dzieci nienarodzonych, sprzeciw wobec eksperymentów na macierzystych komórkach embrionalnych i brak zgody na eutanazję – te postulaty towarzyszyły uczestnikom Marszu dla Życia. Klubowicze „GP”, którzy brali udział w marszu napisali: – 18 września w Berlinie odbył się tradycyjny 17 już Marsz dla Życia, pod hasłem: „Tak dla Życia, Tak dla Europy Bez Aborcji I Eutanazji”. Wzięło w nim udział blisko 4,5 tysięcy uczestników i uczestniczek. Na demonstrację do stolicy Niemiec przybyli ludzie dobrej woli z całej RFN w tym spora grupa polskich katolików, mieszkańców Berlina, a także osoby przyjezdne. W Marszu brali też udział członkowie berlińskiego Klubu „GP” – Rodło. Pokojowy pochód rozpoczął się przed Brama Brandenburską, skąd przeszedł ulicami Berlina. Zabezpieczała go policja, ale tym razem odbyło się bez incydentów ze strony lewackich bojówkarzy, którzy jeszcze na kilka dni przed Marszem nawoływali do zakłócania i nękania manifestantów. Swoją kontrdemonstrację nazwali: Blut Kot Glitzer (Krew, ekskrementy i blask). Aktywistka protestu Ella Nowak z ruchu Wath the Fuck Buendniss twierdzi, że Marsz jest okazją do spotkań siatki neonazistów i prawicowych radykałów, a niektórzy z nich relatywizują holokaust porównując aborcję z Shoah. Z kręgów progresywnych i lewicowych w Niemczech często słyszy się, że aborcja winna być swobodnym wyborem kobiet, ich prawem a ci, którzy sprzeciwiają zabijaniu dzieci w łonie matki, ograniczają wolność. Ze strony uczestników marszu wielokrotnie podkreślano, że prawdziwie wolny wybór może zostać dokonany tylko w więzi z osobami, które żyją. Aborcja czyli zabicie poczętego dziecka, jest decyzją ostateczną i nieodwracalną. Bardzo często pary nie są nawet świadome tej ostateczności: podejmują decyzję, której nigdy nie mogą później odwrócić. Wiele kobiet (jak i mężczyzn) cierpi z powodu złej decyzji przez całe życie. Poprzez demonstrację, uczestnicy pragnęli udzielić wsparcia kobietom, którym często trudno jest powiedzieć tak dla dziecka, poprzez informowanie o wszystkich negatywnych konsekwencjach aborcji. Demonstranci krytykowali też próby reklamowania zbrodniczego czynu, którego wiele kobiet później tak mocno i gorzko żałuje. Podkreślali, że na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w RFN, chcą dać sygnał dla przyszłego rządu, by respektował postulaty niemieckich środowisk broniących życia. W Niemczech aborcję nadal ściga się jako przestępstwo, choć pod pewnymi warunkami jest dopuszczona. Warunki te są jednak tak sformułowane, że rocznie kobiety w Niemczech, w tym także Polki, dokonują obecnie 100 tys. aborcji. Zaledwie kilka procent stanowi przerwanie ciąży z powodów medycznych, reszta to tzw. względy społeczne. Środowiska lewicowe, domagają się nawet, by przerwanie ciąży skreślić jako przestępstwo. Organizatorzy chcieli więc dać wyraz swemu zaniepokojeniu, że przyszły, prawdopodobnie lewicowy rząd będzie działać na rzecz promowania aborcji i eutanazji, właśnie jako tzw. wolności wyboru. Następny Marsz w Berlinie planowany jest na 17 września 2022 roku.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl

Serwis_06.10.2021