Tekst alternatywny

VI ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” EUROPY ZACHODNIEJ W RZYMIE – 18–20 LISTOPADA 2022

VI ZJAZD KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” EUROPY ZACHODNIEJ W RZYMIE – 18–20 LISTOPADA 2022

W dniach 18–20 listopada 2022 roku w Domu Polskim Jana Pawła II odbędzie się VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej. Dom Polski przy Via Cassia 1200 został zakupiony przez Polską Polonię i ofiarowany Janowi Pawłowi II na audiencji w Watykanie 7 listopada 1981 roku. W zamyśle papieża ofiarowany budynek miał być nie tylko schronieniem dla przybywających do Rzymu Polaków, lecz także „czułym punktem” wytyczonym na mapie historii Kościoła i dziejów polskiego narodu. Składając wizytę w Domu Polskim 8 listopada 1981 roku, Jan Paweł II wskazał, że ma on służyć „polskiemu pielgrzymowaniu”, ponieważ stoi na skrzyżowaniu dróg, które wiodą do Rzymu i stąd prowadzą do Polski oraz w różne części świata. W Domu Polskim pielgrzymi znajdą nie tylko nocleg i posiłek, lecz także mogą liczyć na opiekę duszpasterską i pomoc w zwiedzaniu Wiecznego Miasta. Nie bez znaczenia dla atmosfery domu jest jego wystrój, który tworzą pamiątki związane z pontyfikatem Jana Pawła II. W kaplicy sprawowana jest codziennie Msza święta. Pierwsi goście przybyli do Domu Polskiego już w sierpniu 1980 roku. Przebywają tu pielgrzymi indywidualni i w zorganizowanych grupach z Polski oraz ze środowisk polonijnych całego świata. W Domu Polskim pielgrzymom posługują księża Archidiecezji Krakowskiej, siostry sercanki i bracia ze  zgromadzenia Serca Jezusowego oraz personel świecki. Goście przybywający do Domu Polskiego odnajdują w nim „skrawek ojczyzny na  obczyźnie” i wymowny ślad pontyfikatu Jana Pawła II.

Dodatkowe informacje w sprawie tego zjazdu można uzyskać pod numerami telefonów:

Aleksander Nowak – przewodniczący Klubu „GP” w Rzymie, tel.: +39 324 603 9985, e-mail klubgp.rzym@gmail.com;
Ewa Wójcik – Biuro Klubów „GP”, +48 505 038 217, e-mail zjazd.klubygp@gazetapolska.pl;
☎ Anna Wójcik – Biuro Klubów „GP”, +48 609 447 449

Belka_Rzym

Rzym I Banner


znaki_strona_www

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Nazwa Projektu: Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!

Wartość dofinansowania: 227 287,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 253 287,00 zł

Nazwa działania:

– Koncerty o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci
– Organizacja VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej, konferencja historyczno-społeczna, upamiętnienie wydarzenia z grudnia 1981r.
– Organizacja IX Zjazdu Klubów Gazety Polskiej USA i Kanady, konferencja historyczno społeczna i polsko amerykańskie obchody
historycznych wydarzeń – bitwy i śmierci generała Kazimierza Pułaskiego w USA

„Koncerty o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci” dotyczy organizacji spotkań z polskimi społecznościami podczas, których odbywać się będą koncerty w wykonaniu bardów. Przewidziana jest również internetowa transmisja spotkań. To bardzo ważny aspekt bycia ambasadorem polskości. Takie przedsięwzięcia służą nie tylko podtrzymaniu i promocji tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających za granicą, ale co w obecnej sytuacji jest szczególne ważne, będzie wspomagać powrót do aktywności po epidemii COVID. Efektem koncertów jest również wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów Polskich przedstawianych władzom Europy oraz propagatorami polskiej kultury w Europie.

Zjazd Klubów Gazety Polskiej i polonijnych środowisk, z udziałem przedstawicieli władz polskich (polskie placówki dyplomatyczne w Europie, Kanadzie i USA, Rady Ministrów, Senatorowie Posłowie na Sejm, urzędnicy Kancelaria Prezydenta RP) ma na celu integrację środowisk i organizacji polonijnych oraz propagowanie polskiej historii, tożsamości i wkładu Polaków w historię ludzkości.
Jest wydarzeniem polonijnym o charakterze społeczno-edukacyjnym skierowanym do odbiorców pochodzenia polskiego i innych mieszkańców poszczególnych krajów Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Środowiska Polaków mieszkających w krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie integrują się wokół wspólnych inicjatyw dotyczących historii, kultury i dziedzictwa narodowego naszej Ojczyzny. Organizacja Zjazdów Klubów Gazety Polskiej. Zjazdy mają istotny wpływ na relacje polsko-europejskie i polsko-amerykańskie oraz stosunek władz Europy i USA do Polonii. Efektem zjazdu jest również wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie oraz w USA i w Kanadzie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów Polskich przedstawianych władzom Europu i USA oraz propagatorami polskiej kultury na Świecie.

Wydarzenia łączy w sobie kilka aspektów:
1) wzmacnianie polskiej tożsamości oraz utwierdzanie polskiej kultury i historii tak wśród Polonii jak i w szerokim odbiorze w Europie oraz Stanach Zjednoczonych
2) integracja środowisk polonijnych oraz debata nad przyszłą działalnością polonijną i współpracą polsko-europejską oraz polsko-amerykańską,
3) propagowanie polskiego dziedzictwa w Europie i USA oraz możliwość współpracy z Polską.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress