Tym razem spotkamy się tylko w gronie szefów klubów „GP”. Wokół klubów skupia się ta patriotyczna część społeczeństwa, która widzi zagrożenia, jakie mogą wkrótce dotknąć Polskę. W następnych dwóch latach odbędą się wybory samorządowe i parlamentarne, których wynik na wiele lat może zdeterminować los następnych pokoleń Polaków. Członkowie klubów będą w nich uczestniczyli, czy to jako wyborcy, czy jako ci, którzy będą wybierani. W wielu miejscowościach kluby są jedynym forum, na którym rozmawia się w sposób odpowiedzialny o Polsce, integrującym lokalną społeczność, postulującym pracę dla kraju. Kluby dają impuls do pozytywnego działania. Dlatego czujemy wielką presję odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Zastanowimy się, jak możemy pomóc obecnemu rządowi atakowanemu ze wszystkich stron sceny politycznej.