Tekst alternatywny

Witaj majowa jutrzenko!

Witaj majowa jutrzenko!

Kolejna odsłona Podwórka z kulturą miał miejsce 4 maja w biurze Posła. T. Latosa. Nic więc dziwnego, że tematem gawędy wygłuszonej przez Małgorzatę Jarocińska były okoliczności w jakich uchwalona została Konstytucja 3 Maja. Przeplatana była na wierszami i pieśniami z okresu. Zebrani poznali też szereg anegdot o królu Stanisławie Auguście. Jedna z nich głosiła, że gdy władcy docierały głosy jego oponentów domagających się jego abdykacji miał mawiać „ jeśli mój kraj stanie się tak mały, że kapeluszem zdołam go zakryć, będę w nim nadał panować”. Niestety w 1975r. Nawet tyle mu nie zostało. Gawęda wielokrotnie nagradzana był oklaskami. Wszyscy przybyli tradycyjnie już otrzymali kawę, zostali też obdarowani książkami i konspektem gawędy. Animatorem spotkani był bydgoski radny Krystian Frelichowski.

Bydgoszcz_2015_05_04_1 Bydgoszcz_2015_05_04_2