Tekst alternatywny

Wyjątkowe wydarzenie | Forum Klubów „Gazety Polskiej” Województwa Śląskiego


W dniu 22 października 2022 roku w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, odbędzie się Forum Klubów „Gazety Polskiej” Województwa Śląskiego.

To nowa inicjatywa środowiska klubowiczów, która powstała podczas rozmów na dwóch ostatnich zjazdach klubów „Gazety Polskiej” w Spale.

Postanowiono organizować dodatkowe fora, na które zapraszani będą lokalni politycy i prezesi ważnych dla regionu zakładów przemysłowych.

W Katowicach o bezpieczeństwie energetycznym i roli polskiego górnictwa oraz roli społeczeństwa obywatelskiego z red. Tomaszem Sakiewiczem oraz red. Adrianem Stankowskim rozmawiać będą zaproszeni gości m.in. marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezes Węglokoksu S.A. Tomasz Heryszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala.

Gościem honorowym Forum będzie marszałek senior Antoni Macierewicz.

Organizatorem Forum jest Klub „Gazety Polskiej” w Tychach.

Forum jest spotkaniem zamkniętym, przeznaczonym tylko dla Członków Klubów „Gazety Polskiej”

2022 I Program Forum Śląsk_