Tekst alternatywny

ZAPROSZENIE – ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA w 70. rocznicę śmierci dr. Teofila Starzyńskiego, twórcy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej


ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA
w 70. rocznicę śmierci dr. Teofila Starzyńskiego,
twórcy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej

Niedziela, 14 sierpnia 2022

***

Zbiórka przed bramą główną Cmentarza – godz. 10:45

***

ZŁOŻENIE WIEŃCÓW

na grobie dr. Teofila Starzyńskiego /delegacja SWAP i KPP /
i pod pomnikiem „Husarza” /delegacja SWAP i KPP/

Modlitwa za zmarłych
Cmentarz Weterański – godz. 11:00

Złożenie wieńca pod tablicą 100-lecia Czynu Zbrojnego
/przedsionek głównej świątyni Sanktuarium/ – godz. 11:20
Tadeusz Antoniak i Helena Knapczyk – przedstawiciele SWAP i KPP

***

UROCZYSTY APEL

przed sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – godz. 11:30
Przywitanie Ojców Paulinów oraz dostojnych gości

PRZEGLĄD PODODDZIAŁÓW

Płk Klaudiusz Kamiński z Attachatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

Tadeusz Antoniak – Naczelny Komendant SWAP
HYMNY NARODOWE /polski i amerykański/
APEL PAMIĘCI + hejnał na trąbce
SALWA HONOROWA
/Placówka 51/99 SWAP w Jersey City, NJ/
ZŁOŻENIE WIEŃCÓW
pod tablicą „Cudu nad Wisłą”

Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu RP
Marek Magierowski – Ambasador RP w Waszyngtonie
Adrian Kubicki – Konsul Generalny RP w Nowym Jorku
Oficerowie Attachatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie:
kmdr Maciej Stadnicki oraz płk Klaudiusz Kamiński

Barbara Zawłocka – przedstawicielka Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Aleksandra Słabisz – przedstawicielka Centrum Polsko-Słowiańskiego

Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego

Tadeusz Antoniak i Helena Knapczyk – przedstawiciele SWAP i KPP

DEFILADA
***

KONCELEBROWANA MSZA ŚWIĘTA
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – godz. 12:30
Pieśń „Matko Królowo” i wprowadzenie sztandarów

LEKTORZY

Helena Knapczyk – Naczelna Prezeska Korpusu Pomocniczego Pań
Zygmunt Bielski – adiutant finansowy ZG SWAP

OPRAWA MUZUCZNA
Chór ANGELUS, Greenpoint, Brooklyn
WSPÓLNY ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW.

Boże coś Polskę
********

UROCZYSTA AKADEMIA
w świątyni tuż po zakończeniu Mszy Świętej
/prowadzenie Tadeusz Antoniak/
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA
Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu RP
Marek Magierowski – Ambasador RP w Waszyngtonie
Adrian Kubicki – Konsul Generalny RP w Nowym Jorku
Oficerowie Attachatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie:
kmdr Maciej Stadnicki oraz płk Klaudiusz Kamiński

Barbara Zawłocka – przedstawicielka Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Aleksandra Słabisz – przedstawicielka Centrum Polsko-Słowiańskiego
Maria Bielska – harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego w USA
Helena Knapczyk – Naczelna Prezeska Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP

***

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

***

Pieśni żołnierskie w wykonaniu Chóru ANGELUS

Wojenko wojenko, Czerwone Maki, Marsz Mokotowa, Kocham Cię Polsko

***
BENEDYKCJA
***

WSPÓLNY ŚPIEW: Rota i God Bless America

***

WYPROWADZENIE SZTANDARÓW