Tekst alternatywny

Berlin Brandenburg | 23. doroczna konferencja poświęcona polityce zagranicznej, w szczególności wyzwaniom polityki bezpieczeństwa


Pan Prezydent RP Lech Kaczyński, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 roku wielokrotnie ostrzegał przed odradzającym się imperializmem rosyjskim, ale przywódcy zachodniej Europy byli głusi na te nawoływania. Od czasu rosyjskiej wojny, agresji przeciwko Ukrainie bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej, Środkowej i Północnej znalazło się w centrum uwagi przywódców USA, NATO. UE.

Rosja coraz bardziej zagraża integralności terytorialnej swoich sąsiadów, państw postsowieckich dlatego nasiliło się ich dążenie do rzeczywistej niepodległości i suwerenności na tradycyjnym rosyjskim podwórku. Dotyczy to w szczególności tzw. „szarej strefy” między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, w której znajduje się wiele państw postsowieckich spoza UE i NATO.

W dniu 10.02.2023 odbyła się 23. doroczna konferencja poświęcona polityce zagranicznej, a w szczególności wyzwaniom polityki bezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa. Odbyła się w formie bezpośredniego wydarzenia w siedzibie Fundacji Böll w Berlinie w języku niemieckim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób RFN i jego partnerzy z EU i USA mogą poprawić bezpieczeństwo w „szarej strefie” między NATO a Rosją, jakie gwarancje bezpieczeństwa UE, NATO i społeczność międzynarodowa mogą dać temu regionowi.

 W dwóch panelach dyskusyjnych wzięli udział wysokiej rangi eksperci i decydenci: w pierwszym panelu po powitaniu przez Imme Scholza, członka zarządu, z Fundacji Heinricha Bölla oraz po wykładzie Andersa Fogh Rasmussena, niezależnego eksperta, byłego premiera Danii i byłego sekretarza generalnego NATO, pani Agnieszka Brugger, poseł, wiceprzewodnicząca grupy Bundestagu, Bündnis 90/Die Grünen, pani Orysia Lutsevych, Chatham House, z Londynu oraz pani Minna Alander z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Helsinkach. Moderował dyskusję z panelistami i publicznością pan Frank Sauer.

 W drugim panelu moderowanym przez Giorgio Franceschini, po powitaniu przez Jana Philippa Albrechta z Rady Dyrektorów, Fundacji Heinricha Bölla, brali udział w dyskusji pani Justyna Gotkowska, OSW, z Warszawy, pan Jürgen Trittin, poseł do Bundestagu, rzecznik ds. polityki zagranicznej, Bündnis 90/Die Grünen pani Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych,

pani Garima Mohan dr nauk politycznych, stypendystka German Marshal Found, oraz pani Sopia Besch naukowiec, stypendystka z Carnegie Endowment for International Peace Washington D.C.

 Bardzo jasne stanowisko byłego sekretarza generalnego NATO, pani minister spraw zagranicznych oraz polskiej uczestniczki dyskusji, że konieczna jest dalsza wszechstronna pomoc szczególnie wojskowa udzielana walczącej Ukrainie.

Tylko zwycięstwo armii ukraińskiej nad rosyjskim agresorem zagwarantuje pokój w Europie. Niemcy mają szczególne zadanie udzielić bez zbędnego wahania różnorodnej pomocy wojskowej walczącej Ukrainie.

Klubowicze GP/Rodło przekazali pani minister Annalenie Baerbock podarunek-książkę o Solidarności jako podziękowanie za jej niezłomne stanowisko w sprawie pomocy wojskowej w tym dostarczenia nowoczesnych czołgów Leopard 2 Ukrainie. To właśnie dzięki polskiej inicjatywie udało się zjednoczyć państwa NATO w celu dostarczenia zachodnich, nowoczesnych różnych czołgów dla krwawiącej armii ukraińskiej walczącej z putinowskimi barbarzyńcami.

Klub „Gazety Polskiej” Berlin Brandenburg