Tekst alternatywny

BROK | powstał 487. Klub „GP”, przewodniczącym został: Stefan Kolosek

BROK | powstał 487. Klub „GP”, przewodniczącym został: Stefan Kolosek, tel. 730518 405, e-mail: brok.klubgazetypolskiej@gmail.com