Tekst alternatywny

Brzozów | ZAPROSZENIE na Uroczystości Rocznicowe Wprowadzenia Stanu Wojennego


Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie Henryk Kozik, Dziekan Korpusu Oficerów Wojsk Lądowych kpt. Jan Jastrzębski, Komendant JS 2222 Jan Giefert zapraszają na:

Uroczystości Rocznicowe Wprowadzenia Stanu Wojennego
i Rozbicia więzienia NKWD-UB w Brzozowie

Obchody odbędą się 13 grudnia br. o godz. 18:00 w brzozowskiej Bazylice Mniejszej.

Porządek uroczystości:

  • Msza Święta w intencji ofiar Stanu Wojennego
  • Przywołanie Ofiar Stanu Wojennego
  • Przejście pod Tablicę Pamięci na budynku byłego więzienia NKWD i UB
  • Apel Pamięci
  • Przejście pod Obelisk bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  • Modlitwa
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Złożenie wiązanek, kwiatów i świateł pamięci

Uroczystość patronatem objął Poseł na Sejm RP – Piotr Babinetz.

KLUB GAZETY POLSKIEJ BRZOZÓW