Tekst alternatywny

ELBLĄG | Bohaterskim Powstańcom Styczniowym


W 160. rocznicę Powstania Styczniowego członkowie Klubu Gazety Polskiej w Elblągu uczcili pamięć powstańców składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Romualda Traugutta i bohaterów Powstania Styczniowego.

KLUB GAZETY POLSKIEJ ELBLĄG