Tekst alternatywny

GDYNIA | Spotkanie opłatkowe


Członkowie gdyńskiego Klubu „Gazety Polskiej” 7 stycznia br. zebrali się na spotkaniu opłatkowym.

Składaliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Potem przy kawie i smakołykach jak zwykle dyskutowaliśmy na bieżące tematy.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” GDYNIA