Tekst alternatywny

GDYNIA | Wywieś flagę na rocznicę Chrztu Polski!


Na 14 kwietnia Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski.

Z tej okazji wywieś biało-czerwoną flagę Polski!


 

Chrzest Polski