Tekst alternatywny

GLIWICE | Niż demograficzny w Polsce


25.01.2023. Na spotkaniu Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej koleżanka Elżbieta Plewa omówiła treść artykułu Macieja Pawlaka: „Mało nas”,  na temat niżu demograficznego w Polsce. /  tyg. Gazeta Polska, nr 03, z 18.01.23/

W okresie ostatnich dziesięciu lat ludność naszego kraju zmniejszyła się o około 1 mln.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego jest nas 37 019 327 osób. Wyraźnie wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Co piąty rezydent Polski ma ponad 60 lat.

W związku z ujemnym przyrostem demograficznym, rząd przyjął Strategię Demograficzną do 2040 roku, która ma na celu zwiększenie wskaźnika przyrostu naturalnego od obecnego 1,4 do 2,0.

Wskaźnik dzietności 2,0 gwarantuje nie zmniejszanie się liczby ludności.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” GLIWICE