Tekst alternatywny

GŁOGÓW | Odszedł nasz Przyjaciel i Kolega, Ś.P. Franciszek Kamiński


4 kwietnia 2024r. po długiej walce z chorobą odszedł na zawsze nasz Przyjaciel i Kolega, Ś.P. Franciszek Kamiński, człowiek wielkiego serca, szczerze oddany Ojczyźnie.

Jeden z liderów strajków w ZG Rudna w 1981 roku. Za działalność antykomunistyczną był wielokrotnie zatrzymywany, prześladowany, osadzony w więzieniu, zwolniony z pracy. Redagował oraz drukował nielegalne czasopisma „Zagłębie Miedziowe”, Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”, „Zagłębie Miedziowe”, „Miedziak”, Wolny Głos”. Współpracował z Solidarnością Walczącą. Członek Solidarności i delegat na WZD Dolny Śląsk i WZD Zagłębie Miedziowe. Niestrudzony działacz w środowiskach patriotycznych, a przede wszystkim Ktoś na kogo zawsze można było liczyć. Członek Klubu Gazety Polskiej w Głogowie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

Panie Franciszku, Franku! Wiele Ci zawdzięczamy! Dziękujemy za wspólną walkę o Polskę sprawiedliwą, suwerenną, wolną i niepodległą. Dumni jesteśmy, żeśmy się znali, przyjaźnili, współpracowali. I nie zabierze nam tego nikt. D Z I Ę KU J E M Y!

Żegnaj Przyjacielu.

Żonie, Córkom z Rodzinami, Przyjaciołom i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy składają członkowie Klubu Gazety Polskiej w Głogowie.