Tekst alternatywny

GÓRA ŚLĄSKA | Tablica Pamiątkowa Rotmistrza Witolda Pileckiego


Klub Gazety Polskiej – Góra Śląska  im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Terenowa Organizacja Związkowa NSZZ”S” Emerytów i Rencistów w Górze ufundowali obelisk z tablicą pamiątkową rtm. W. Pileckiego.

Tablica z czarnego granitu na postumencie granitowym została  umieszczona w parku przy ul. Armii Polskiej w Górze na skwerze nazwane imieniem W. Pileckiego na przeciw wieży ciśnień. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 14.00 w obecności Wojskowej Asysty Honorowej 162 brygady lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej z Głogowa pod dowództwem ppłk. Piotra Wacławiaka, pocztów sztandarowych szkół podstawowych z Wąsosza i  Niechlowa oraz delegacji szkoły z Irządzy oraz drużyn zuchowych i harcerskich z Góry z harcmistrzem Komendy Hufca Mirosławem Bawolskim.

Po wciągnięciu flagi państwowej przez żołnierzy WOT i odśpiewaniu Hymnu Narodowego przez zebranych mieszkańców Góry, przedstawicieli władzy samorządowej miasta Góry i powiatu górowskiego oraz członków i sympatyków Klubu GP Góra Śl. przywitał przewodniczący Klubu GP Tadeusz Tutkalik. Jednocześnie serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się finansowo oraz za przychylność Burmistrza Góry i Starosty Powiatu w realizacji projektu edukacyjno-patriotycznego w naszym mieście.

Następnie przewodniczący Klubu GP w obecności przedstawiciela  Burmistrza Góry  oraz  członka KGP Tadeusza Kaławaja odsłonili tablicę pamiątkową na której jest motto życia rotmistrza Pileckiego „za sprawą mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”, które Pilecki osobiście zawarł w swojej biografii życia. Obelisk z tablicą został poświęcony przez ks. Łukasza z parafii pw. św. Katarzyny w Górze. Klub GP złożył wiązankę biało czerwonych kwiatów, a w imieniu jednostki żołnierzy WOT osobiście dowódca ppłk. P. Wacławiak zapalił znicz pamięci.

Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle obelisku. Dla wielu obecnych w tym byłych rodaków Rotmistrza z Wileńszczyzny było to patriotyczne i wzruszające  wydarzenie na które oczekiwali od dłuższego czasu.

Więcej na: klubgpgoras.blogspot.com