Tekst alternatywny

Będzin II

Kontakt:

Przewodniczący: e-mail klubgpbedzin2@outlook.com

Strona facebook Klubu „GP” Będzin II: https://www.facebook.com/KlubGazetyPolskiejBedzinIi

Archiwum starej strony – Będzin II

Będzin II

Będzin II: Odkrywanie historii

Na wniosek naszego klubu w wyniku kwerendy z archiwum oddziałowego IPN w Katowicach zostały uzyskane
bardzo ważne informacje o plutonowym Stefanie Jaworskim, który był naczelnikiem Obozu Pracy UB….

Czytaj więcej →