Tekst alternatywny

Milanówek

Kontakt:

Klub „Gazety Polskiej” im. św. Andrzeja Boboli

Zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Adam Wojdan tel. 691 315 933, e-mail: milanowek.klubgp@wp.pl

Pani Małgorzacie Podgórskiej – Paciorek dziękuję za dotychczasową współpracę.

Archiwum starej strony – Milanówek

Milanówek

[LISTA] KANDYDACI z Klubów „GP” w wyborach do Sejmu 2023


Na listach  w tegorocznych wyborach parlamentarnych znaleźli się członkowie Klubów „Gazety Polskiej”. To ludzie sprawdzeni, patrioci, wierni podstawowym wartościom etycznym i moralnym. To Ci,…

Czytaj więcej →