Tekst alternatywny

KATOWICE-KOSZUTKA | zawieszenie działalności. Panu Wiesławowi Wronie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

KATOWICE-KOSZUTKA | zawieszenie działalności. Panu Wiesławowi Wronie dziękujemy za dotychczasową współpracę.