Tekst alternatywny

KRAKÓW NOWA-HUTA | Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Klubowicza „Gazety Polskiej” ŚP. Franciszka Kota…


nekrolog

✝ KRAKÓW NOWA-HUTA
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci
Klubowicza z Klubu „Gazety Polskiej” Kraków Nowa-Huta

Naszego drogiego Kolegi, wielkiego patrioty,
aktywnego członka społeczności patriotycznej przy parafii na osiedlu Kalinowym w Nowej Hucie

✝ ŚP. FRANCISZKA KOTA

Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy dla całej rodziny
składa Tomasz Sakiewicz, redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”,
Ryszard Kapuściński, prezes Klubów „Gazety Polskiej”,
Koledzy z Klubu „Gazety Polskiej” Kraków Nowa-Huta
oraz
Członkowie Kluby „Gazety Polskiej”

SP Franciszek Kot_