Tekst alternatywny

Kutno II: Spotkanie z Januszem Wojciechowskim

Dnia 10 maja 2018r. w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyło się spotkanie z Januszem Wojciechowskim, autorem publikacji naukowych w latach 1995-2001, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, byłym sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, posłem do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji, w 2017 r. uhonorowanym przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, obecnie członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego znanym ponadto jako wieloletni gość programu „Sprawa dla reportera”, gdzie wielokrotnie angażował się w pomoc osobom pokrzywdzonym, na dzisiejszym spotkaniu w Kutnie poruszył sprawę m.in. kondycji polskiego rolnictwa:

– Obserwuję coś, co obserwowałem kiedyś w Polsce, a teraz w całej Europie. Takie trochę fałszywe zadowolenie, że rolnicy mają dziś pięknie, bo Unia Europejska ma nadwyżkę w handlu żywnością – 20 mld euro. Więcej 28 krajów Unii Europejskiej eksportuje niż importuje. Równowaga nastąpiła w 2010 roku, wcześniej był deficyt, a teraz wszystko idzie co raz wyżej. (…) A jak przyjrzeć się z drugiej strony i popatrzeć na te wykresy unijnych ekspertyz, ale przyjrzeć się tej części, która jest na prawdę rolnicza, a więc produkty nieprzetworzone – zboże, owoce, warzywa, to co bezpośrednio jest z pola, to tu jest co raz większy deficyt – mówił Janusz Wojciechowski. – W ciągu dziesięciu lat liczba gospodarstw rolnych w Europie zmniejszyła się o 4 miliony – z 14 milionów do 10. Szybko obliczyłem, że codziennie znika w Europie ponad 1000 gospodarstw. Oczywiście powstają co raz większe gospodarstwa, ale pytanie jest: do kiedy to ma trwać? (…) Gdzie jest koniec tego procesu? – kontynuował polityk.

Na spotkaniu odbyła się żywa dyskusja, klubowicze zadali gościowi szereg pytań odnośnie absurdów UE oraz funkcjonowania instytucji UE.

Spotkanie zakończyło wspólnym zdjęciem z Panem Januszem Wojciechowskim.

Na spotkaniu było 55 osób

Klub Gazety Polskiej Kutno II