Tekst alternatywny

List Jarosława Kaczyńskiego do Klubów „GP”

Na zjazd Klubów „Gazety Polskiej” został zaproszony prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Obowiązki nie pozwoli mu osobiście pojawić się w Licheniu, ale wysłał list do uczestników zjazdu w którym pisze m.in.:

„Pragnę pogratulować Wam tego, co zdołaliście stworzyć, i bardzo podziękować Państwu za Waszą pracę, za wielką aktywność klubów „Gazety Polskiej” na terenie całego kraju. Praca ta to łączenie ludzi z bardzo wielu środowisk i miejsc, to budowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych, to też mozolne kształtowanie w ludziach umiejętności rozróżnienia propagandy i kłamstwa od prawdy, od uczciwego medialnego przekazu”.

 

Zjazd_Lichen_List