Tekst alternatywny

LUBLIN | Tłumy na spotkaniu z Tomaszem Sakiewiczem i Pawłem Piekarczykiem


W dniu 27 marca 2024 roku Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny  „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie” i Telewizji „REPUBLIKA” oraz bard strefy wolnego słowa Paweł Piekarczyk gościli w Lublinie na zaproszenie członków Klubu „Gazety Polskiej” w Lublinie oraz Pana Mariana Kowalskiego. Salę  na spotkaniu wypełniło niemal 200 osób; część z nich ofiarnie stała w trakcie tego ponad dwugodzinnego forum.

Redaktor Sakiewicz komentował w swoim wystąpieniu, żywo interesujące wszystkich zgromadzonych, bieżące wydarzenia życia publicznego. Zrelacjonował także dynamiczny rozwój wszystkich mediów wchodzących w skład strefy wolnego słowa, w szczególności rozwój Telewizji REPUBLIKA, notującej spektakularny, i stale rosnący, wzrost oglądalności. Informacje te spotkały się z wielkim aplauzem zgromadzonej publiczności wznoszącej ochoczo i gremialnie okrzyki: „Republika”!…”Republika”!…

Chwile oddechu oraz refleksji w lawinie bieżących informacji oraz komentarzy zapewniały antrakty słowno-muzyczne Pana Pawła Piekarczyka, entuzjastycznie przyjmowane przez zebranych.

Po odpowiedzi przez redaktora Sakiewicza na serię pytań od publiczności, to ciepłe i serdeczne w swej atmosferze spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń na Święta  Zmartwychwstania Pańskiego, wykonaniem wspólnego zdjęcia oraz trwającymi jeszcze długo po zakończeniu spotkania osobistymi rozmowami z publicznością.

W spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli lubelskiego życia publicznego; między innymi, obecni byli:  prof. Przemysław Czarnek – poseł na Sejm RP,  wybrany „Człowiekiem Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2021;  prof. Mieczysław Ryba – wieloletni radny Rady Miasta Lublin, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, znany i uznany w mediach komentator spraw publicznych;  prof. Mirosław Szumiło –  historyk,  a także autor poczytnych i nagradzanych monografii; dr Robert Derewenda – dyrektor lubelskiego Oddziału IPN;     Teresa Misiuk – do niedawna lubelski Kurator Oświaty, wieloletnia nauczycielka, społecznik, ściśle związana ze środowiskiem lubelskiej SOLIDARNOŚCI oraz Marek Wojciechowski – wieloletni samorządowiec, pełniący wiele odpowiedzialnych funkcji w organach samorządu terytorialnego, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Cała zgromadzona na spotkaniu publiczność wyrażała nadzieję na kolejne, możliwie nie odległe, spotkanie w tym samym gronie.

Tomasz Sonntag
Przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Lublinie