Tekst alternatywny

Nasze Filmy:

[Kraków] Otwarcie Biura Klubów GP - cz.2
Category : Kluby GP
Hits : 9271
W Krakowie uroczyście otwarto i poświęcono biuro Klubów "Gazety Polskiej". Uroczystość zaszczycił swoją obecnością red. Tomasz Sakiewicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski , który dokonał poświęcenia biura, poseł Andrzej Adamczyk, poseł prof. Ryszard Terlecki, Leszek Długosz z żoną Barbarą, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Stanisław Markowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch, radni Barbara Nowak, Andrzej Duda, Bolesław Kosior, przewodniczący klubów z Krakowa, Gliwic i Wiednia, oraz grono przyjaciół klubów i "Gazety Polskiej". Po krótkich przemówieniach nawiązujących do historii klubów i życzeniach ich dalszego rozwoju wysłuchano krótkiego recitalu Pawła Piekarczyka.