Tekst alternatywny

Nasze Filmy:

VI Zjazd klubów "GP" - spotkanie cz.5
Category : Kluby GP
Hits : 9126
Spotkanie klubów ?Gazety Polskiej"- omówienie dotychczasowej działalności klubów, ich dalszy rozwój , dyskusja, wystąpienia klubowe - rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych, udział w debacie publicznej, zespoły problemowe, stworzenie w ramach klubów think tanki. Katarzyna Gójska-Hejke, Tomasz Sakiewicz, Ryszard Kapuściński