Tekst alternatywny

Na Twitterze | Od Konstytucji 3 Maja do współczesnej Ustawy Zasadniczej


W sobotni wieczór 6. maja br. Klub „Gazety Polskiej na Twitterze” w pokoju zatytułowanym „Od Konstytucji 3 maja po współczesną ustawę zasadniczą”, przypomniał użytkownikom Twittera kolejną 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wśród zaproszonych gości znalazł się  Marian Kowalski – działacz polityczny, kandydat na Prezydenta w 2015 r.oraz co interesujące były kulturysta. Postać bardzo barwna, nacechowana odwagą i minimalnym kompromisem. Komentator polityczny TVP-Info w programie „Minęła dwudziesta” oraz w autorskich programach Michała Rachonia – #Jedziemy i #Jedziemy_Dalej.

Zaproszenie przyjął również Michał Mrugała wiceprezes „Instytutu Poniatowskiego”. Ta nowo powstała organizacja z siedzibą w Krakowie, kierowana jest przez młodszych ludzi o konserwatywnych poglądach stojących po prawej stronie areny politycznej. W założeniach działalności Instytutu zawarte jest promowanie idei sprawnego i suwerennego państwa, wolnego społeczeństwa oraz  polskiego dziedzictwa narodowego.

Gościnnie głos zabrał Oskar Szafarowicz reprezentant Forum Młodych PiS oraz współprowadzący program „Hity w sieci” nadawany w Telewizji Republika.

Genezę, zalety i reakcje państw ościennych tej ważnej ustawy jak na ówczesne czasy zaprezentował nasz klubowicz @Zbyszek Krak.

Michał Mrugała omówił praktycznie każdy punkt pierwszej polskiej i jedynej w Europie Konstytucji. Wyjaśnił, iż Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwościom dbania jedynie o lokalne interesy ale ponad wszystko przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. W dalszej części poproszony został o głos Marian Kowalski, który ożywił słuchaczy wprowadzając temat współczesnej Ustawy Zasadniczej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. a przyjętej przez obywateli w referendum przeprowadzonym 25 maja tego samego roku.

Dyskusja z uczestnikami pokoju oscylowała wokół tematów – co powinna zawierać „silna” Konstytucja. Co powinno się w niej zmienić a może rozpocząć pracę nad kolejną taką Ustawą. Zdania były podzielone, część osób była za stworzeniem nowej formy tej ustawy i z tym gronem zgadzał się Marian Kowalski oraz Oskar Szafarowicz.

Natomiast Michał Mrugała opowiedział się za pozostawieniem obecnej Ustawy a wprowadzaniu do niej jedynie poprawek, ponieważ „wiek” Konstytucji dodaje jej powagi a ona nabiera na wartości pokoleniowej, podobnie jak konstytucja Stanów Zjednoczonych. Dyskusja trwałyby dłużej a spór nie został rozstrzygnięty.

 Debata na naszym pokoju pokazała, że Polakom nie jest obojętna najważniejsza Polska Ustawa Zasadnicza i warto o niej rozmawiać chociażby po to aby usłyszeć czego oczekują od niej Polacy.

Cały pokój można odsłuchać pod linkiem twitter.com oraz na Time-line użytkownika @KlubyGP.

Spotkanie twitterowe zredagowali i prowadzili członkowie Klubu Gazety Polskiej na Twitterze pod nickami @ZbyszekKrak, @Mir_AS przy wsparciu @malbojko.

Autor: Małgorzata Bojko