Tekst alternatywny

Nowe wyzwania dla Polonii

Takie tam… deliberacje…

Nowe wyzwania dla Polonii

Dzisiaj w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem rozpoczyna się III Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej.
Myśl przewodnia zjazdu to: „Powrót z emigracji”. Na poprzednich zjazdach rozmowa koncentrowała się na  problemach Polonii spowodowanych niekompetencją i arogancją urzędników powołanych jeszcze przez poprzedni rząd, który nie dbał o wizerunek Polski w Europie, przynosząc wstyd Polakom mieszkającym poza krajem. Wszystkie działania, które ośmieszały i dyskredytowały Polskę w oczach zachodnich społeczeństw, spotykały się z natychmiastową reakcją ze strony członków klubów „GP”. Pisano sprostowania do prasy, organizowano pikiety, demonstracje. Kluby w przeciwieństwie do ówczesnych władz w Polsce natychmiast reagowały na pomysły urzędników UE, którzy starali się ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Od dwóch lat sytuacja diametralnie się zmieniła. Obecna władza dostrzegła doświadczenie i potencjał intelektualny Polonii i, współpracując z nią, podnosi prestiż Polski w oczach zachodnich społeczeństw. Na zjeździe wspólnie ze znamienitymi gośćmi z Polski zastanowimy się nad nowymi wyzwaniami, przed jakimi stanęła Polonia w Europie.

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinski_small

Gazeta Polska Codziennie