Tekst alternatywny

Nowy Sącz im. Jana Olszewskiego | „Dostałeś w życiu ważną rolę, wykorzystaj ją godnie…” – felieton Janiny Firlej


Każdy dzień piękny jest.
Jest słoneczny ponury też, ale jednak piękny jest dla każdego z nas.

Szanowny czytelniku moich felietonów dziękuję że jesteśmy razem.
Inspirujecie mnie do dzielenia się moją wiedzą, moimi przemyśleniami i refleksjami. Zachodzi pytanie dlaczego?
Nasza Ziemia Ojczysta jest nam bliska, tu się urodziliśmy, wychowaliśmy, wykształciliśmy. Łączy nas lokalny patriotyzm. Chcemy chociaż w namiastce poznać historie naszych bohaterów, którzy w obronie tej ziemi i wiary oddali swoją młodość i życie aby naszemu pokoleniu lżej się żyło. Niejednokrotnie zapomniani spoczywają w pokoju i ciszy. W dzisiejszej rzeczywistości zło, nienawiść rozgościła się wśród Polaków. Źli ludzie chcą nas podzielić, skłócić. Pomimo tego bądźmy razem!
Nikt nie jest zobowiązany by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz o której warto pamiętać – szacunek. To jak traktujemy drugiego człowieka jest odzwierciedleniem i dowodem kim jesteśmy. Możemy się spierać ale nie wolno budzić nienawiści, zła, antypatii do drugiego człowieka.
Wspólne racjonalne logiczne rozmowy, prowadzą do prawidłowego rozwiązania problemów w rodzinie i w Ojczyźnie. Nienawiść, zło, antypatia prowadzą do upadku.
Niejednokrotnie skrzywdzony zostaje niewinny człowiek – ofiara zła. Czy tak być w życiu powinno?
‘’Ciesz się życiem bo masz jedno, nie zwracaj uwagi na tych, którym się ono nie podoba. Twego życia za ciebie nikt nie przeżyje. Czy komuś się to podoba czy nie noś głowę do góry, nigdy nie wstydź się tego że jesteś sobą”  – Lew Tołstoj

Dostałeś w życiu ważna rolę , wykorzystaj ją godnie i nigdy nie poniżaj innych, bo twój czas się skończy i co ci zostanie? Wiesz co to jest pustka, która cię zniszczy dokładnie jak ty to czyniłeś drugiej osobie.
Ludowe powiedzenie ostrzega ‘’Kto z mieczem wojuje ten od miecza ginie” z kolei Albert Einstein powiedział ‘’ Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia. Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu. Lecz człowiekiem wartościowym.”

Jesteśmy w okresie oczekiwania na przyjście Bożej Dzieciny. Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole, w taką jedyną noc w roku bądźmy myślami razem, niech w każdej rodzinie zapanuje miła, serdeczna atmosfera.  Pełna radości, wyciszenia, spokoju, wytchnienia, śpiewu kolęd. Kontynuujmy naszą polską tradycje. Niech na trwale pozostanie w naszych rodzinach.
Niech ta magiczna wigilijna noc przyniesie spokój.
Podnieść rączkę Boże Dziecię Błogosław Ojczyźnie i każdemu Polakowi gdziekolwiek jest w świecie. Zapraszam do przemyśleń i refleksji.
Szczęśliwego Nowego Roku 2023 samych radosnych dni, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej.

/-/ Janina Firlej

źródło: www.gminalimanowa.pl