Tekst alternatywny

Nowy Sącz im. Jana Olszewskiego | Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego


29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Z inicjatywy przewodniczącego klubu Gazety Polskiej Tomasza Baliczka zostały zorganizowane w tym dniu obchody rocznicowe w Nowym Sączu i Trzetrzewinie. Wspominaliśmy kapłanów którzy zostali zamordowani przez niemieckiego i sowieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej za wiarę, patriotyzm, niesienie pomocy i jak również ratowanie Polaków żydowskiego pochodzenia.

W sądeckiej Bazylice Prezydent Nowego Sącza oraz nasi klubowicze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą zamordowanych księży z tej parafii, ks. Władysława Deszcza i ks. Tadeusza Kaczmarczyka, natomiast w Trzetrzewinie została odprawiona msza św w intencji pomordowanych kapłanów oraz zostały złożone kwiaty na grobie ks. Józefa Bardla, proboszcza z tej parafii zabitego w 1941r.

Cześć ich pamięci.

Zdjęcia i relacja: Robert Bestyński

 Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu im. Jana Olszewskiego