Tekst alternatywny

Nowy Sącz im. Jana Olszewskiego | Spotkanie opłatkowe


Tradycyjnie na początku Nowego Roku spotkaliśmy się na klubowym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze i góralskiej oprawie.

Przybyłych klubowiczów przywitał Przewodniczący Klubu Tomasz Baliczek. Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP Anna Paluch i Jan Duda oraz legenda małopolskiej „Solidarności”  Andrzej Szkaradek, którzy przedstawili zarys sytuacji geopolitycznej na świecie oraz wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoi nasza Ojczyzna w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych i wojny na Ukrainie.

W roku 2023r. obchodzimy 15 lecie powstania naszego klubu, któremu od 8 lat szefuje Tomasz Baliczek, który przypomniał gościom i klubowiczom historię Klubu oraz przedstawił ambitne plany pracy na rozpoczynający się rok. Przewodniczący przekazał także  informację, że kolejnych pięciu klubowiczów, w uznaniu ich pracy na rzecz naszego kraju zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Rozmowom i wspomnienia nie było końca.Nasze spotkanie zakończyliśmy dopiero przed północą.

Zdjęcia: Sylwester Adamczyk, Robert Bestyński

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ IM. JANA OLSZEWSKIEGO