Tekst alternatywny

NOWY SĄCZ im. ks. W. Gurgacza |Wykład Leszka Zakrzewskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego


09-04-2024 r. Nowy Sącz wzięliśmy udział w jubileuszowym wykładzie, który wygłosił Leszek Zakrzewski Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz z okazji 10 lat spotkań historycznych „Bóg – Honor – Ojczyzna” organizowanych przy parafii kolejowej w Nowym Sączu.

Po okolicznościowych życzeniach i wręczeniu drobnych pamiątek, przedstawione zostało podsumowanie 72 spotkań, w których udział wzięło 4325 słuchaczy. Następnie, w nawiązaniu do tematu pierwszego spotkania, wysłuchaliśmy wykładu o patronie naszego Klubu ks. Władysławie Gurgaczu SJ.

Są to zawsze niezwykle ciekawe wykłady, dzięki którym mieszkańcy Sądecczyzny mogą poznawać historię swojego regionu. Mamy nadzieję, że w innych regionach Polski też żyją osoby takie, jak Leszek, które poświęcają swój wolny czas na zgłębianie i następnie popularyzowanie wiedzy o lokalnych wydarzeniach i ich bohaterach. Jesteśmy Mu za te 10 lat niezwykle wdzięczni!

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ IM. KS. Władysława Gurgacza SJ