Tekst alternatywny

NOWY TARG | II Turniej Strzelecki Armii Krajowej im. ppłk. Janusza Kamockiego


Na Strzelnicy Sportowej LOK w Nowym Targu odbył się II Turniej Strzelecki Armii Krajowej im. ppłk. Janusza Kamockiego. Uczestnicy konkurowali w dwóch kategoriach: Pistoletu Centralnego Zapłonu PCZ10 oraz karabinu bocznego Zapłonu Ksemiautobz20.

Wydarzenie skupiło Miłośników strzelectwa, w tym członków nowotarskiego klubu „Gazety Polskiej”.

Turniej został zorganizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska oraz Fundację Dunajec – Pomoc Polakom Na Kresach. Patronem głównym było Województwo Małopolskie oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.

Poczęstunek składający się z lokalnych potraw przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Bór. Na miejscu stoisko promocyjne miała 11 Małopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY TARG