Tekst alternatywny

OLECKO | Konferencja „Europa Christi” w pokamedulskim zespole klasztornym w Wigrach


Dariusz Josiewicz i Andrzej Wszeborowski z Klubu „Gazety Polskiej” w Olecku wzięli udział w konferencji pod nazwą „Europa Christi”  w dniach 10-11 maja br. w Klasztorze w Wigrach k. Suwałk.

Fundacja Wigry Pro już po raz szósty zorganizowała spotkanie poświęcone problemom współczesnego świata, m.in. wojnie na Ukrainie, uchodźcom, kryzysowi moralnemu, kryzysowi wartości, atakom na papieża Jana Pawła II, seksualizacji dzieci w szkołach.

Patronat i czynny udział w tej konferencji wziął udział m.in. minister edukacji i nauki Pan Przemysław Czarnek, kadra profesorska KUL-u w Lublinie, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, wojewódzki konserwator zabytków w Białymstoku dr hab., Małgorzata Dajnowicz, ks. prof. Waldemar Cisło – prezes stowarzyszenia Kościół w potrzebie, dr Tomasz Żurawlew z UWM w Olsztynie.

KLUB „GAZETY POLKIEJ” OLECKO