Tekst alternatywny

OLSZTYN | 19. rocznica śmierci Św. Jana Pawła II


W dniu 2 kwietnia, w 19. rocznicę przejścia Św. Jana Pawła II do domu Ojca, przeprowadzona została adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej, odprawionej na godz. 18.00 aż do godz. 21.37.

Adoracja miała miejsce w Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia oraz Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Olsztynie, przy ul. Pana Tadeusza.

W dniu 6 czerwca 1991 r. w parku obok tego kościoła odprawił Mszę Świętą i wygłosił Słowo Boże Ojciec Święty Jan Paweł II.

Klub Gazety Polskiej OLSZTYN miał zaszczyt uczestniczyć w adoracji.

Dziś obudziły się również wspomnienia z udziału w Wielkiej Mszy Polowej, która odbyła się w 1991 w Olsztynie, na moim rodzinnym osiedlu Kormoran. Była wtedy ze mną moja ś.p. Mama, która również już odeszła. Jedno ze zdjęć, załączone w relacji, przedstawia jedynie, część wielotysięcznej armii wiernych, zgromadzonych w dniu 6 czerwca 1991 r. w Olsztynie.

Przesłaniem całej pielgrzymki do Polski był dekalog. W Olsztynie, w odniesieniu do 8 przykazania:
nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu,

Jan Paweł II sformułował naukę wokół fundamentalnego znaczenia prawdy. Na pamiątkę tego nabożeństwa, koło kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Pana Tadeusza powstał Krzyż Papieski. Jest widoczny na załączonych zdjęciach.

Piotr Bieranowski

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” OLSZTYN