Tekst alternatywny

OLSZTYN | Uczczenie Pamięci Niezłomnego Rotmistrza Witolda Pileckiego


„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” – Rotmistrz Witold Pilecki

W dniu 25 maja 2024 r., w 76 rocznicę mordu na Niezłomnym Ś.P. Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Klub Gazety Polskiej OLSZTYN oddał Hołd Jego Pamięci.

Chwalebnych czynów Rotmistrza, nie opiszą żadne słowa. Bo jak można opisać słowami, dobrowolne zgłoszenie się do obozu zagłady, który założony został przez faszystowskie Niemcy. Zgłosił się, by świat mógł usłyszeć o mordach dokonywanych na ludziach, by ratować ludzi.

Zaszczytem jest przedstawić Delegację Klubu Gazety Polskiej OLSZTYN, która w imieniu wszystkich związanych sercem z Gazetą Polską, złożyła kwiaty.

Iwona Arent – polska polityk i politolog, posłanka na Sejm V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji, delegatka do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Krystyna Sulejewska – kuzynka Heleny Siedzik ps. INKA, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu, Podporucznik Wojska Polskiego (pośmiertnie).

Janusz Cieszyński – W latach 2020–2021 wiceprezydent Chełma. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018–2020, odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia. W latach 2021–2023 sekretarz stanu w KPRM, w 2023 minister cyfryzacji w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego Poseł na Sejm X kadencji.

Cześć i Chwała Niezłomnym    !!!
Cześć i Chwała Panie Rotmistrzu   !!!

Piotr Bieranowski

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” OLSZTYN