Tekst alternatywny

PABIANICE | #DumaiSzacunek


Klub Gazety Polskiej Pabianice uczestniczył we Mszy Św. w  kościele świętego Maksymiliana w Pabianicach. Po zakończonej mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem papieskim, wyrażając niewzruszone poparcie dla działań podejmowanych przez polskie służby mundurowe w obronie polskiej granicy przed próbami nielegalnego przekroczenia przez „turystów” z Białorusi.
Murem za polskim mundurem! #DumaiSzacunek
Karol Jabłoński

Klub Gazety Polskiej Pabianice