Tekst alternatywny

Pińczów – zawieszenie działalności. Pani Danucie Rokita dziękuję za dotychczasową współpracę.

Pińczów – zawieszenie działalności. Pani Danucie Rokita dziękuję za dotychczasową współpracę.