Tekst alternatywny

Poznań: 76 rocznica Akcji Burza

W kościele na Wzgórzu świętego Wojciecha 11 lipca oddano hołd poległym w czasie próby wyzwolenia Wilna z okupacji niemieckiej. Przeprowadzona przez działającą na tym terenie w Akcji Burza operacja „Ostra Brama” Armia Krajowa, chciała wyzwolić Wileńszczyznę i 1944 r w czwartek 13 lipca, gdy jeszcze trwały walki, harcerze z wileńskiej „Czarnej Trzynastki” wywiesili na baszcie Zamku Gedymina, a zdobytym przez AK Wzgórzu Zamkowym, biało-czerwony sztandar.
Jest to już 76 rocznica tego wydarzenia i jak w latach ubiegłych staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolski, Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu zorganizowali dla mieszkańców Poznania uczestniczyć rocznicową, w której po Mszy św. jaka została odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha złożono upamiętniające wieńce pod tablicą pamiątkową, która znajduje się także na wzgórzu.
To dobrze, że trwa pamięć wśród społeczeństwa o minionych naszych dziejach i pamięta się o ofiarach jakie zostały poniesione w obronie naszej tożsamości, bo naród bez pamięci historycznej jest narodem ułomnym.
Taką refleksją podzielił się proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Marchwiak, podczas wygłoszonej homilii w czasie uroczystej Mszy św.
W uroczystości uczestniczyła pani Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski,
Oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Klub Gazety Polskiej Poznań