Tekst alternatywny

Sydney (Australia) | Rocznica stanu wojennego


18 grudnia 2022 r. w Kościele pw. Św. Vincentego w Ashfield Stowarzyszenie Polskich Kombatantów oraz Klub Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej dla uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce.

KLUB GAZETY POLSKIEJ SYDNEY