Tekst alternatywny

Berlin –  w 75-rocznicę wybuchu II wojny światowej, przed pomnikiem polskich żołnierzy i niemieckich antyfaszystów w Berlinie, 1  września, g. 10, (Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg…

Read More →