Tekst alternatywny


– Jeśli widzimy statystyki, że zdecydowana większość młodych Niemców nie chce umierać za ojczyznę, a te same statystyki mówią, że Polska jest gotowa walczyć za ojczyznę – powoduje to jasny sygnał…

Read More →