Tekst alternatywny


Przewodniczący Klubu „GP” Wojciech Gędek zorganizował 1 września przy pomniku „Synom Ziemi Łowickiej” na Starym Rynku pikietę gdzie opowiedział m.in. o:

– wypadkach z lat Solidarności,
– wprowadzeniu stanu wojennego,
– domaganiu…

Read More →