Tekst alternatywny


Paweł Piekarczyk wraz z Agnieszką Olszewską z Klubu „Gazety Polskiej” w Monachium złożyli kwiaty i zapalili znicze w Obozie Koncentracyjnym Dachau – tu podczas II Wony Światowej Niemcy przetrzymywali między innymi 1780 polskich Księży,…

Read More →