Tekst alternatywny

TYCHY | 3. Msza za Ojczyznę oparta na nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda Z zewnątrz

„Kultura bez wiary, to kształt bez duszy, to forma czcza i próżna.” 

W kościele pw. Św Rodziny w Tychach w czwartkowe popołudnie odbyła się trzecia w całorocznym cyklu msza za Ojczyznę oparta na nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda. Homilię do wiernych wygłosił ks. Proboszcz Adam Pukocz, którą w swoich rozważaniach oparł na liście pasterskim z 1924 do Ślązaków –  „O życie katolickie na Śląsku”.  Modlitwę wiernych przygotował i poprowadził Klub Gazety Polskiej.  W czasie modlitwy  modlono się za naszych klubowych przyjaciół  chorych Janka Święcickiego z Gliwic Andrzeja Niedzielskiego z Bielska Białej oraz za Barbarę Cierpik, ciężko  chorą siostrę naszej klubowej koleżanki.  Po mszy wszystkich zebranych  zaproszono na kawę i ciastko w kościelnym oratorium.

W czasie spotkania  ogłoszono najbliższe organizowane wydarzenia, jak wyjazdy na Marsz Papieski.  Wywiązała się również bardzo ciekawa dyskusja na temat wydarzeń takich jak  medialne ataki na kościół i Jana Pawła II oraz obecnej sytuacji w Polsce.  Szczególnie ciekawie wybrzmiały, uwagi Mirka Kańtora i Agnieszki Wyderki Dyjacińskiej. W spotkaniu wzięli udział również goście z Paryża, Pan Stanisław Aloszko z Federacji Polonii Francuskiej wraz z małżonką Grażyną.  Pan Stanisław w szeroki sposób wypowiedział się na temat słabości procesu lustracji w Polsce, przekładając to zjawisko na występowanie agenturalnych zagrożeń dla Polski. Spotkanie było swobodne, dobre i ciekawe. Za świetną organizację spotkania oraz wspaniałe wypieki  szczególnie dziękujemy Ani, Ewie i Wandzie.

Jednak msze przygotowane przez księdza proboszcza a szczególnie homilie oparte na przesłaniu Kardynała Augusta Hlonda, stają się prawdziwym duchowym przeżyciem. Kardynalskie przesłanie jest najważniejsze, jest jednoznacznym wskazaniem drogi i postawy, Katolika i Chrześcijanina w świecie w którym zagrożenia w latach 20 XX wieku  i na początku wieku XXI czyli we współczesności są bardzo podobne. Zagrożeniami tymi są laicyzacja społeczeństwa, odchodzenie od wiary, tradycyjnych wartości, agresja i ataki na rodzinę.  Na tą okoliczność klub Gazety Polskiej w Tychach, co miesiąc przygotowuje nową  modlitwę wiernych, którą przytaczamy.

  1. Módlmy się za członków naszej społeczności, naszych środowisk, Parafię Świętej Rodziny, Redakcję i Kluby Gazety Polskiej , Radio Maryja, Akcję Katolicką, grupy parafialne, dziennikarzy i publicystów niezależnych aby wszyscy nie ustawali w swojej walce o prawdę i prawdziwie wolną Ojczyznę  opartej na chrześcijańskich wartościach.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za Kościół Święty, jego hierarchów, duchownych, kapłanów, aby stali na straży chrystusowych wartości i tą postawą dawali przykład wiernym.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących a w szczególności Barbarę Cierpik, siostrę naszej Klubowiczki, oraz chorych naszego kolegę Janka Święcickiego z klubu w Gliwicach i Andrzeja Niedzielskiego z Bielska Białej, prosimy Cię Panie o łaskę zdrowia dla nich i opiekę  Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się o polskie rodziny o ich trwałość, bezpieczeństwo i odporność na zagrożenia wynikające z nieludzkich ideologii. Módlmy się o to, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli małżeństwu, rodzinie i życiu poczętemu. Szczególnie prosimy Cię Boże o wsparcie dla małżeństw i rodzin dotkniętych rozmaitymi kryzysami i problemami.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za ludzi bluźniących Bogu i Kościołowi, prosimy Cię Boże, o dar rozumu dla urągających Janowi Pawłowi II i głoszących nieprawdę na jego temat. Módlmy się również za polityków europejskich i polskich, oślepionych nienawiścią do chrześcijan i katolików, którzy chcą naruszyć prawo do wolności religijnej w naszej Ojczyźnie

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się o pokój i wolność na Ukrainie, oraz o to , aby kraje wspierające jej obronę przed najeźdźcą, trwały jak monolit w swoim dziele pomocy. Módlmy się również o Bożą sprawiedliwość, w obliczu zbrodni, prześladowań i cierpienia.

Ciebie prosimy…

  1. Wdzięczni za dar niepodległości Módlmy się za naszą Ojczyznę słowami Jana Pawła II „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała  je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,  jakim jest wolna Ojczyzna.”

Ciebie prosimy…

W organizowanych co miesiąc mszach za Ojczyznę opartych na nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda, bierze udział coraz więcej wiernych, również z innych parafii. Te msze święte, Szczególnie w okresie wielkiego postu, są przystankiem, zatrzymaniem się w szaleństwie współczesności, zdominowanej przez bezwartościowe media, komercjalizm i  materializm. Stanowią refleksję kultury i wartości chrześcijańskich. Zakończę słowami Kardynała Augusta Hlonda, które wybrzmiały z ambony.

„ Przede wszystkim nie dajmy w siebie wmówić, jakoby obecne niedomagania nasze w życiu religijnym były następstwem wzrostu kultury i jakoby z natury rzeczy wysoka kultura tłumiła życie wiary. O nie! Pamiętajmy, że nie kultura przyniosła nam wiarę, ale wiara przyniosła nam kulturę. Kultura prawdziwa oznacza postęp, a przede wszystkim postęp moralny, który dokonywać się może jedynie na zasadach wiary. Kultura bez wiary, to kształt bez duszy, to forma czcza i próżna.” 

21 kwietnia ciąg dalszy rozważań listu pasterskiego „O życie katolickie na Śląsku”
Zapraszamy

 

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” TYCHY