Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Wizyta klubowiczów „Gazety Polskiej” na Litwie


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 02.08.2023 r.

Członkowie Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Targu, razem z wolontariuszami Fundacji Dunajec – Pomoc Polakom na Kresach, uczestniczyli w kilkudniowym wyjeździe na Litwę.

W pierwszej kolejności odwiedzono Ostrą Bramę oraz grób, w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Następnym ważnym punktem na trasie był udział w Biegu Pamięci „Tropem Wyklętych Maks i Aldona” w Puszczy Rudnickiej. Meta biegu była zlokalizowana w pobliżu mogiły 25 żołnierzy oddziału Samoobrony Wileńskiej Armii Krajowej por. Czesława Stankiewicza ps. Komar, poległych w nierównej walce z oddziałami sowieckiego NKWD. W Puszczy Rudnickiej toczą się prace przygotowujące budowę bazy NATO. Wizyta w Solecznikach była okazją do spotkania przewodniczącego klubu nowotarskiego Karola Karpierza z przewodniczącym miejscowego klubu w Solecznikach Tadeuszem Romanowskim. Następnie udano się do miejscowości Bieliszki w rejonie wileńskim na Rodzinny Zlot Turystyczny Związku Chrześcijańskich Rodzin, aby spotkać się z Polakami mieszkającymi na Litwie. Wydarzenie obfitowało w konkursy sportowe, kuchnię wileńską oraz koncerty. Odwiedzono zagrody Soleczników, Białej Waki, rejonu Święciańskiego i Niemieża. Podczas zwiedzania Wilna udano się na cmentarz na Antokolu, gdzie spoczywają Żołnierze Wojska Polskiego polegli i zmarli w wyniku odniesionych ran w walkach z bolszewikami w latach 1919-1921. Odwiedzono kościół w Butrymańcach, w którym znajduje się serce z ziemią z grobu Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Klub „Gazety Polskiej” im. ks.W. Gurgacza SJ w Nowym Sączu wziął udział w poświęceniu popiersia Sługi Bożego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia do kościoła zdrojowego relikwii błogosławionego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i uroczystej Mszy św., którą poprowadził biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. Następnie ulicami miasta udano się pod kościół, przed którym znajdują się popiersia kard. Wyszyńskiego i nowo postawione abpa Baraniaka. Jak pięknie powiedziała przybyła z odległego Poznania autorka filmów dokumentalnych o abp. Baraniaku, Jolanta Hajdasz: „Bez bohaterskiej postawy Antoniego Baraniaka podczas trwających przez ,27 miesięcy przesłuchań i tortur w więzieniu MBP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, komuniści nie uwolniliby prymasa Wyszyńskiego w 1956 roku i nie byłoby papieża Polaka. To pierwsze w Polsce takie upamiętnienie niezłomnego biskupa Baraniaka. To właśnie w Krynicy-Zdroju dochodził on do zdrowia po pobycie w więzieniu”.

Młodzieżowy Klub „Gazety Polskiej” Warszawa–Mokotów zorganizował kolejne spotkanie społeczno-obywatelskie. Gośćmi byli: minister konstytucyjny Michał Wójcik oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Podczas spotkania rozmawiano o nielegalnych migrantach. Na zakończenie minister Michał Wójcik zaśpiewał utwory Krzysztofa Krawczyka. Jak zawsze dopisała duża frekwencja.

Klub „Gazety Polskiej” w Słupsku brał udział w Pikniku rodzinnym 800+ z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Kępicach. Organizatorami pikniku byli minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Prezesowi Rady Ministrów w Kępicach towarzyszyli przedstawiciele lokalnego samorządu, a także Piotr Mđller, poseł ziemi słupskiej, rzecznik rządu, i Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Zapraszamy na kontynuację cyklu koncertów o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych z polskimi społecznościami, podczas których odbywać się będą koncerty w wykonaniu Pawła Piekarczyka i innych bardów. Tematyka koncertów będzie obejmować historię Polski oraz bieżące sprawy, szczególnie mocno angażujące Polaków w bieżącym okresie.

Głównymi tematami koncertów będą: niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej i postawy Polaków podczas tej wojny; wojna na Ukrainie oraz polskie postawy wobec rosyjskiego imperializmu w ostatnich latach; postacie wielkich Polaków, na przykład Stanisławy Leszczyńskiej – położnej z Auschwitz, bp. Antoniego Baraniaka, rodziny Ulmów, Heleny Marusarzówny i innych; tematy historyczne, m.in. Żołnierze Wyklęci, odzyskanie niepodległości, Solidarność, katastrofa nad Smoleńskiem; wspomnienie bieżąco obchodzonych rocznic patriotycznych.

W zależności od okoliczności, takich jak właściwy czas lub miejsce, treść spotkań będzie nawiązywać do obchodów rocznic wydarzeń historycznych lub do osób i wydarzeń, których dotyczą lokalne polskie miejsca pamięci. To bardzo ważny aspekt bycia ambasadorem polskości. Takie przedsięwzięcia służą nie tylko podtrzymaniu i promocji tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających za granicą, lecz także – co w obecnej sytuacji jest szczególne ważne – będą wspomagać powrót do aktywności po epidemii covid.

0ożliwe jest również odbycie spotkań i dyskusji po angielsku i wykonanie koncertu po polsku z wyświetlaniem ilustracyjnych filmików do piosenek wraz z napisami po angielsku. Przewidziana jest także internetowa transmisja spotkań.

Transmisję na żywo z koncertów będzie można obejrzeć na stronie www.klubygazetypolskiej.pl  oraz na profilu klubowym na Facebooku (www.facebook.com/kluby.gazetypolskiej oraz www.klubygp.pl).

Terminy spotkań i koncertów na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.klubygazetypolskiej.pl.

Najbliższe koncerty Pawła Piekarczyka odbędą się w Anglii. Tematem przewodnim będzie . rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego:

* LONDYN – 4 sierpnia (piątek) godz.19 (w Polsce godz. 20), POSK Sala Malinowa, 238-246 King Street, W6 0RF;

* BIRMINGHAM – 5 sierpnia (sobota) godz.18 (w Polsce godz. 19), Polish Millennium House, Bordersley Street, B5 5PH;

* READING – 6 sierpnia (niedziela) godz.12 (w Polsce godz. 13)‑ Polski Kościół pw. Serca Jezusa, Sala Parafialna Watlington Street, RG1 4RF

* MANCHESTER – 6 sierpnia (niedziela) godz. 20 (w Polsce godz. 21), Polski Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, Sala Parafialna 194-196 Lloyd Street North M14 4QB

Celem cyklu koncertów i spotkań „Rozmowy o Polsce – bądź ambasadorem polskości!” jest wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów polskich przedstawianych władzom Europy oraz propagatorami polskiej kultury w Europie. Działanie, jakim jest szeroka promocja, pozwoli na przekazywanie treści mającej znaczenie wizerunkowe dla Polski w kraju i na świecie, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz zapobieganie dezinformacji w tym obszarze. Poprzez szeroką promocję ci, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, będą mieli okazję obejrzeć wybrane koncerty.

Wydarzenia łączy kilka aspektów: wzmacnianie polskiej tożsamości oraz utwierdzanie polskiej kultury i historii tak wśród Polonii, jak i w szerokim odbiorze w Europie; treść koncertów przypomni o niemieckich zbrodniach podczas II wojny światowej, co będzie współgrać z działaniami polskiej dyplomacji w obszarze starań o wypłacenie przez Niemcy reparacji wojennych; integracja środowisk polonijnych oraz debata nad przyszłą działalnością polonijną i współpracą polsko-europejską; propagowanie polskiego dziedzictwa w Europie oraz możliwość współpracy z Polską.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl