Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Obelisk z tablicą pamiątkową rtm. Pileckiego


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 31.05.2023 r.

Klub „Gazety Polskiej” Góra Śląska im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Terenowa Organizacja Związkowa NSZZ „S” Emerytów i Rencistów w Górze ufundowali obelisk z tablicą pamiątkową rtm. Pileckiego.

Tablica z czarnego granitu na postumencie granitowym została umieszczona w parku przy ul. Armii Polskiej w Górze na skwerze nazwanym imieniem Witolda Pileckiego naprzeciw wieży ciśnień. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 8 maja 2023 roku w obecności Wojskowej Asysty Honorowej 162. Brygady Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej z Głogowa pod dowództwem ppłk. Piotra Wacławiaka, pocztów sztandarowych szkół podstawowych z Wąsosza i Niechlowa oraz delegacji szkoły z Irządzy oraz drużyn zuchowych i harcerskich z Góry z harcmistrzem Komendy Hufca Mirosławem Bawolskim. Po wciągnięciu flagi państwowej przez żołnierzy WOT i odśpiewaniu hymnu narodowego przez zebranych mieszkańców Góry, przedstawicieli władzy samorządowej miasta Góry i powiatu górowskiego oraz członków i sympatyków Klubu „Gazety Polskiej” Góra Śl., zgromadzonych przywitał przewodniczący klubu „GP” Tadeusz Tutkalik. Jednocześnie serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się finansowo do powstania tablicy, a także burmistrzowi Góry i staroście powiatu za przychylność w realizacji projektu edukacyjno-patriotycznego w mieście. Następnie przewodniczący klubu w obecności przedstawiciela burmistrza Góry oraz członka klubu „GP” Tadeusza Kaławaja odsłonili tablicę pamiątkową, na której znajduje się motto życiowe rotmistrza Pileckiego: „Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Obelisk z tablicą został poświęcony przez ks. Łukasza z parafi i pw. św. Katarzyny w Górze. Klub „Gazety Polskiej” złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów, a w imieniu jednostki żołnierzy WOT osobiście dowódca ppłk P. Wacławiak zapalił znicz pamięci. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle obelisku. Dla wielu obecnych, w tym byłych rodaków rotmistrza z Wileńszczyzny, było to patriotyczne i wzruszające wydarzenie, na które oczekiwali od dłuższego czasu.

Klub „Gazety Polskiej” na Twitterze w pokoju zatytułowanym „Od Konstytucji 3 maja po współczesną ustawę zasadniczą” przypomniał użytkownikom Twittera kolejną, 232. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Małgorzata Bojko, przewodnicząca klubu „GP” na Twitterze, tak relacjonuje to wydarzenie: „Wśród zaproszonych gości znalazł się Marian Kowalski – działacz polityczny, kandydat na prezydenta w 2015 roku. Postać bardzo barwna, nacechowana odwagą i minimalnym kompromisem. Komentator polityczny TVP Info w programie »Minęła dwudziesta« oraz w autorskich programach Michała Rachonia – »#Jedziemy« i »#Jedziemy Dalej«. Zaproszenie przyjął również Michał Mrugała, wiceprezes Instytutu Poniatowskiego. Ta nowo powstała organizacja z siedzibą w Krakowie kierowana jest przez młodych ludzi o konserwatywnych poglądach. W założeniach działalności Instytutu zawarte jest promowanie idei sprawnego i suwerennego państwa, wolnego społeczeństwa oraz polskiego dziedzictwa narodowego. Gościnnie głos zabrał Oskar Szafarowicz, reprezentant Forum Młodych PiS oraz współprowadzący program »Hity w sieci«, nadawany w Telewizji Republika. Genezę, zalety i reakcje państw ościennych na tę ważną historyczną ustawę zaprezentował nasz klubowicz @Zbyszek Krak. Michał Mrugała omówił praktycznie każdy punkt pierwszej polskiej i jedynej w Europie konstytucji. Wyjaśnił, iż wprowadzała ona trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwościom dbania jedynie o lokalne interesy, ale ponad wszystko przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. W dalszej części poproszony został o głos Marian Kowalski, który ożywił słuchaczy, wprowadzając temat współczesnej Ustawy Zasadniczej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku, a przyjętej przez obywateli w referendum przeprowadzonym 25 maja tego samego roku. Dyskusja z uczestnikami pokoju skupiała się wokół tematów, co powinna zawierać »silna« Konstytucja i co powinno się w niej zmienić, a może rozpocząć pracę nad kolejną taką ustawą. Zdania były podzielone, część osób była za stworzeniem nowej formy tej ustawy, i z tym gronem zgadzali się Marian Kowalski oraz Oskar Szafarowicz. Natomiast Michał Mrugała opowiedział się za pozostawieniem obecnej ustawy i wprowadzaniem do niej jedynie poprawek, ponieważ »wiek« Konstytucji dodaje jej powagi, a ona zyskuje na wartości pokoleniowej, podobnie jak konstytucja Stanów Zjednoczonych. Debata na naszym pokoju pokazała, że Polakom nie jest obojętna najważniejsza polska Ustawa Zasadnicza i warto o niej rozmawiać chociażby po to, aby usłyszeć, czego oczekują od niej Polacy. Cały pokój można odsłuchać pod linkiem https://twitter.com/KlubyGP. Spotkanie twitterowe zredagowali i prowadzili członkowie Klubu »Gazety Polskiej« na Twitterze pod nickami @ZbyszekKrak, @Mir_AS przy wsparciu @malbojko” – zrelacjonowała Małgorzata Bojko.

Klub „Gazety Polskiej” Chicago na czele z przewodniczącym Dariuszem Kuczborskim, organizacją Polonia for Poland oraz parafią św. Ferdynanda w kościele św. Ferdynanda zorganizował spotkanie pt. „Majówka Patriotyczna za Polskę i Polonię”. Gościem honorowym wydarzenia była europoseł Anna Fotyga. Tematem spotkania była „Polska, Europa i Stany Zjednoczone w obliczu wojny na Ukrainie”. Wykład minister bardzo poruszył widownię, a dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. Pani minister złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz Tablicą Smoleńską, a w czasie „Majówki Patriotycznej” zorganizowanej przez ks. Piotra wzięła udział we wspólnej modlitwie za ofi ary zamachu smoleńskiego. W uroczystej Mszy św. oraz w całym spotkaniu uczestniczył obecny konsul RP w Chicago, dr Paweł Zyzak. Było to jedno z najciekawszych spotkań polonijnych, jakie miały miejsce w czasie ostatnich miesięcy w Chicago.

Reprezentacja Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Targu uczestniczyła w przekazaniu szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji, generałowi brygady Mirosławowi Brysiowi, sztandaru 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Sztandar był w posiadaniu kapitana Jerzego Widejko, a po jego śmierci przeszedł w ręce nowotarskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

12 maja minęła 75. rocznica zamordowania w mokotowskiej katowni Stanisława Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Poznański Klub „Gazety Polskiej” im. gen. pil. Andrzeja Błasika od 2015 roku spotyka się w tym dniu przy tablicy, którą klub umieścił na budynku, w którym mieszkał. Pan dr Rafał Sierchuła z poznańskiego IPN przypomniał działalność Stanisława Kasznicy w Wielkopolsce, a dr Bartłomiej Wróblewski odczytał uchwałę, jaką Sejm przyjął dla upamiętnienia tego wielkiego Polaka i patrioty. Spotkanie zakończyło złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu narodowego.

Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu im. Władysława Gurgacza SJ zorganizował spotkanie z prof. Wojciechem Kudybą: poetą, pisarzem, wybitnym polonistą, wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nowosądeczaninem. Spotkanie było promocją książki gościa pt. „Pułascy”.


ZAPROSZENIA KLUBOWE


WARSZAWA – Muzeum Wojska Polskiego oraz Młodzieżowy klub „Gazety Polskiej” Warszawa-Mokotów zapraszają na event: Wojsko Polskie na straży wolnej Europy. 3 czerwca 2023 roku, godz. 10 – 18, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej Fort IX, ul. Powsińska 13, Warszawa.


Ryszard Kapuściński

 

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl