Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 09.11.2022 r.


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 09.11.2022 r.

Brutalne ataki „zielonych ludzików” na Strefę Wolnego Słowa.

Środowisko związane ze Strefą Wolnego Słowa nie da się zastraszyć „zielonym ludzikom”!

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz przypomniał niedawno atak na jedną z księgarni gazety w 2014 roku. „To wywołało gigantyczne straty tej księgarni, z których ona już się nie podniosła. Wandale po prostu całkowicie zdemolowali lokal. Przewracali ciężkie  regały z książkami, co mogło spowodować nawet czyjąś śmierć” – mówił Sakiewicz. Powodem ataku miała być wywieszona flaga Ukrainy  otrzymana za pomoc udzielaną przez Kluby „Gazety Polskiej”. „Oni później publicznie, na Facebooku, nagrali, jak palą tę flagę. Do dzisiaj  tych ludzi nie aresztowano” – dodał. Warto również przypomnieć o ataku, jaki miał miejsce w Krakowie także w 2014 roku. Wtedy odbył się  koncert, którego uczestnicy solidaryzowali się z walczącymi o wolność Ukraińcami: „Nasze serca z Ukrainą”. Głównym gościem i wykonawcą  był ukraiński bard Taras Kompaniczenko z Kijowa wraz z siedmioosobowym zespołem Chorea Kozacka. Artysta wsławił się czynnym  wspieraniem walki swych braci o wolną Ukrainę. W koncercie, który trwał prawie cztery godziny, wystąpili również: Jerzy Zelnik, Leszek  Długosz, Andrzej Kołakowski i Stanisław Markowski. Swoimi przemyśleniami na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę podzielili się z licznie  zgromadzoną publicznością prof. Andrzej Nowak, Dawid Wildstein, Wojciech Mucha i Przemysław Miśkiewicz. Pomysłodawcą i głównym  organizatorem koncertu był Stanisław Markowski, a współorganizatorami byli Stowarzyszenie „Pokolenie” z prezesem Przemysławem  Miśkiewiczem i krakowski Klub „Gazety Polskiej” z przewodniczącym Markiem Michno na czele. Już kilkanaście dni przed koncertem  organizatorzy i księża, którzy chcieli udostępnić sale na koncert w swoim kościele, spotkali się z werbalnym atakiem: grożono im śmiercią, a  nawet zniszczeniem kościoła. Doszło do kuriozalnej sytuacji: z powodu gróźb miejsce koncertu przenoszono trzykrotnie. W noc  poprzedzającą wydarzenie nastąpił nieoczekiwany atak na biuro Klubów „Gazety Polskiej” i księgarnię „Gazety Polskiej” w Krakowie.  Niezidentyfikowane „zielone ludziki” próbowały podpalić tablice informacyjne z logo Klubów „GP”, księgarni „GP” oraz portalu  niezalezna.pl. Zniszczono ścianę przy witrynie księgarni i znajdujący się tam baner informacyjny, pozostawiając przed wejściem napis:  „Śmierć katom Wołynia i Donbasu”. Poproszony o ocenę całej sytuacji Stanisław Markowski powiedział: „Czy możliwe jest, by zapowiedź  koncertu, z przesłaniem solidarności z walczącym o wolność i godność narodem Ukrainy, mogła wywołać furię, która przerodziła się w  groźby, zniesławienia, nękania, wreszcie czynne napaści na siedziby instytucji świeckich i kościelnych, które wspomagały inicjatywę tego  koncertu? W Polsce, w Krakowie, w 14 roku XXI wieku, w czasach zdawałoby się wolnych od przemocy i nienawiści? Czy dokonali tego ludzie  normalni, Polacy? Tak, to jest możliwe. Tak się stało i nic już tego nie cofnie. Zastraszeni i znieważeni zostali księża z krakowskich parafi i św.  Jadwigi Królowej i św. Józefa. Nękano i obrażano ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Zostały uszkodzone i sprofanowane czerwoną farbą  budynek parafialny kościoła św. Józefa i farbą czarną ściana, witryna i wejście w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie  mieści się Biuro i księgarnia klubu »Gazety Polskiej«. W napisach wzywano do zabójstwa. W Internecie używano gróźb karalnych i wezwań  do przemocy. Zwracam się do organów ścigania RP o wszczęcie z urzędu śledztwa w sprawie o podżeganie do popełnienia przestępstwa,  nękanie i pomówienia pod adresem duchownych i organizatorów koncertu, stosowanie gróźb i zastraszeń”. Rok 2012 to apogeum ataku na  rząd Viktora Orbána. W Parlamencie Europejskim przewodniczący KE José Barroso rozwodził się nad zagrożeniem demokracji na Węgrzech,  broniąc międzynarodowych spekulantów, którzy doprowadzili Węgry na skraj bankructwa. Po zmianie władzy i rozpoczęciu  reform Węgrzy byli całkowicie osamotnieni w Europie. Wtedy kluby „Gazety Polskiej” zorganizowały wyjazd na Węgry, który miał być  wsparciem dla przemian, jakie wprowadzał Orbán. Ten historyczny wyjazd 10 tys. Polaków na Węgry został wówczas całkowicie w Polsce  przemilczany. Na ulicach Budapesztu witano nas ze łzami w oczach. Polacy szli wśród tłumu wiwatujących Węgrów, którzy rozstąpili się,  tworząc szpaler dla przyjaciół z biało-czerwonymi flagami. To właśnie w 2012 roku podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Radą Porozumienia Społecznego (CET), największą organizacją pozarządową na Węgrzech, reprezentowaną przez prezesa CET dr László Csizmadia, a klubami „Gazety Polskiej”. W porozumieniu, w którym zawarto sentencję „Nic o nas bez nas”, znalazły się także następujące słowa: „Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas, i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów. Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego”. Minęło 10 lat od tej historycznej chwili, nadszedł czas na odnowienie umowy, którą ponownie podpisano w Budapeszcie: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY STRATEGICZNEJ Budapeszt, 19 października 2022 Od 10 lat, w duchu węgiersko-polskiej przyjaźni obywatelskiej, Stowarzyszenie Klubów „Gazety Polskiej” i Rada Współpracy Obywatelskiej (CET), działające pod  patronatem CÖF-CÖKA, wzajemnie uzgodniły, że ich ruchy obywatelskie będą współpracować w celu wspólnego reprezentowania inicjatyw  obywatelskich w swoich krajach i w Unii Europejskiej. Sygnatariusze wyrazili przekonanie o znaczeniu kontroli obywatelskiej i determinację  do wzmocnienia jednolitej świadomości UE poprzez współpracę obywateli. Wierzą w ideę Europy narodów i wiedzą, że wolność jednostki  można osiągnąć tylko we wspólnotach. Po 10 latach historyczna przyjaźń i braterska miłość między narodami polskim i węgierskim nie uległy  zmianie. Zmiany na świecie podkreślają znaczenie ludności cywilnej w zachowaniu demokracji i suwerenności. Oceniając obecną  sytuację w Europie, stało się jasne, że konieczne jest wzmocnienie naszego strategicznego kontraktu w celu uświadomienia obywatelom  europejskim istnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspólnej pracy na rzecz poprawy systemu instytucjonalnego Unii  Europejskiej. Obecnie obowiązkiem narodów Europy jest przeciwstawienie się agresji rosyjskiej, jaka odbywa się militarnie na Ukrainie, a  politycznie i ekonomicznie wobec wielu innych krajów. Opowiadamy się też za poszerzeniem Unii Europejskiej o kraje demokratyczne  naszego kontynentu, które chcą razem z nami budować wspólną przyszłość. Wraz z inicjatywą węgierską i akcesją Polski powstała Europejska  Rada ds. Współpracy Obywatelskiej (EuCET), która od III Kongresu działa w międzynarodowym składzie. Strony potwierdzają,  że w ramach porozumienia strategicznego będą działać na rzecz wzmocnienia Europy Narodów i cywilizacji judeochrześcijańskiej, opierając  się na przyjaźni polsko-węgierskiej i pokrewieństwie duchowym, które wywodzą się z ich historycznych korzeni i bez oczekiwań. Nasza  zgodna, wspólna praca służy zasadzie nadrzędności narodu i ma na celu społeczną, gospodarczą i polityczną konkurencyjność oraz stabilizację naszego kontynentu w kontekście międzynarodowym. Pozostajemy wierni wybranemu przez nas hasłu, które uzupełniamy  naszym wolontariatem, aby: „Nic o nas bez nas” – ale z nami!

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”
Ryszard Kapuściński,  prezes Klubów „Gazety Polskiej”
Csizmadia László, prezes CET


ZAPROSZENIA KLUBOWE

WŁOCŁAWEK II – powstał 494. klub „Gazety Polskiej”, przewodniczącym został Łukasz Jaskólski, tel. 504 132 742, e-mail klubgp.wloclawek2@gmail.com

ŁÓDŹ-GÓRNA – powstał 495. klub „Gazety Polskiej”, przewodniczącym został Tomasz Gąsiorowski, tel. 690 469 266, e-mail klubgp.lodzgorna@gmail.com

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – reaktywacja klubu „Gazety Polskiej”, przewodniczącą została Kamila Wyderka, tel. 502 137 140, e-mail aleksandrowlodzki.klubygp@gmail.com

MRĄGOWO – Święto Niepodległości, 11 listopada, g. 10.30 uroczysta msza święta, g. 11.30 Marsz Niepodległości z orkiestrą Mrongovia ulicami: Królewiecka, Kościuszki, Mały Rynek, Warszawska, plac Wyzwolenia, g. 12.00 przy pomniku Odzyskania Niepodległości hymn, wystąpienia okolicznościowe, składanie kwiatów.


 

serwis 09.11.2022


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl