Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | Murem za polskim mundurem


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 8.11.2023 r.

Reprezentacja Klubu „GP” w Myślenicach, przy wsparciu Sekcji Młodzieżowej AK Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, protestowała pod myślenickim MOKiS-em przeciwko kłamstwom zawartym w filmie Agnieszki Holland „Zielona Granica”. Uczestnicy protestu uroczyście odśpiewali hymn Polski i skandowali hasła: „Murem, murem za polskim mundurem!” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna!”.

Podczas wydarzenia swoimi refleksjami na temat filmu atakującego polskie służby mundurowe podzielili się emigrant z czasów komunistycznych oraz matka jednego z żołnierzy. Przeprowadzona akcja przyniosła skutki. Część osób przybyłych na seans zrezygnowała z wzięcia w nim udziału, inni ze wstydu zasłaniali twarz, wchodząc do kina.

Z inicjatywy tyskiego Klubu „Gazety Polskiej” w kościele pw. Świętej Rodziny w Tychach została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez proboszcza parafii, ks. Adama Pukocza. Podczas uroczystości Anna Syrek odczytała wezwania modlitwy wiernych, w których znalazły się odniesienia do obecnej rzeczywistości. Po nabożeństwie, w oratorium parafii, odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, podczas którego wielu obecnych podzieliło się swoimi spostrzeżeniami na temat bieżącej rzeczywistości.

Klub „Gazety Polskiej” im. ks. W. Gurgacza SJ w Nowym Sączu był współorganizatorem koncertu Jana Pietrzaka z okazji 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania widzów przez gospodarza miejsca: prodziekana Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, dr. Michała Mółkę. Następnie prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu, który był współor – ganizatorem wydarzenia, Bożena Jawor, opowiedziała o związkach Jana Pawła II z Sądecczyzną. Spotkanie prowadził przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” im. ks. W. Gurgacza SJ w Nowym Sączu, który powiedział m.in.: „My ludzie pierwszej Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pamiętamy, czym w latach 80. były utwory Pana Jana: w czasie strajków, w podziemiu, w więzieniu czy na emigracji. Tytuł koncertu brzmi: »Dziękuję Ci, Polsko!«, a my go odwrócimy: Polska dziękuje Tobie, Mistrzu!”. Jan Pietrzak, pomimo skończonych 86 lat, był w niezwykle dobrej formie i przez następne 1,5 godz. na sali słychać było gromki śmiech przeplatany brawami i chwilami wielkiego wzruszenia. Na zakończenie pierwszy przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, podziękował artyście i w miejsce kwiatów wręczył mu tradycyjny bochen sądeckiego chleba.

W Nowym Sączu odbyło się także spotkanie Klubu „Gazety Polskiej” im. ks. W. Gurgacza SJ nt. aktualnej sytuacji politycznej. Uczestnicy rozmawiali o minionej kampanii wyborczej i dzielili się opiniami na temat przyszłości Polski.

Klub „Gazety Polskiej” w Tarnobrzegu zorganizował dwa spotkania z ks. Jarosławem Wąsowiczem, salezjaninem, historykiem, Człowiekiem Roku 2022 Klubów „Gazety Polskiej”. Spotkania odbyły się w Auli Centrum Edukacji Grupa Orlen oraz w kościele Świętej Barbary w Tarnobrzegu.

Klub „Gazety Polskiej” w Brzozowie był współorganizatorem uczczenia 77. rocznicy śmierci mjr. Antoniego Żubryda oraz jego żony Janiny. Zostali oni zamordowani przez tajnego współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa, do dziś nie odnaleziono miejsca pochówku ofiar tego mordu. Antoni Żubryd był dowódcą jednego z największych oddziałów powojennego antykomunistycznego podziemia. Uroczystości zorganizowano na terenie kompleksu leśnego między Orzechówką a Malinówką, gdzie 77 lat temu, kilkadziesiąt metrów od miejsca uroczystości, Antoni i Janina Żubrydowie zostali zamordowani. Zbrodni dokonał Jerzy Vaulin, żołnierz AK, zwerbowany przez UB. Uroczystość przy symbolicznym nagrobku Żubrydów zakończyła salwa honorowa kompanii Wojska Polskiego.

Klub „Gazety Polskiej” Winnipeg był inicjatorem odsłonięcia tablicy upamiętniającej wielkiego Polaka Jana Pawła II. Odsłonięcie tablicy symbolicznie rozpoczęło przygotowania do obchodów 40. rocznicy pielgrzymki Karola Wojtyły do Winnipegu jako papieża i 55. jako kardynała. Tablica została zainstalowana na froncie budynku kościoła parafii św. Andrzeja Boboli / Parish of Saint Andrew Bobola i poświęcona przez księży Henryka Łaciaka i Valery’ego Bykowskiego.

Klub „Gazety Polskiej” Głogów zorganizował wystawę pt.: „Dzieci z Przemysłowej”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Wystawa przybliża zwiedzającym historię obozu koncentracyjnego (Kinder-KL Litzmannstadt), przez który przeszło około 3 tys. dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Został on założony i prowadzony przez Niemców w latach 1942–1945 w Łodzi.

Wystawa prezentowana była w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Jej otwarciu towarzyszyły spotkania młodzieży z pisarzem i publicystą Błażejem Torańskim, autorem m.in. książki „Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi”.


ZAPROSZENIA KLUBOWE


KONCERTY – Zapraszamy na kontynuację spotkań z polskimi społecznościami w poszczególnych krajach europejskich, podczas których odbywać się będą: spotkania dyskusyjne, upamiętnienia miejsc pamięci oraz koncerty w wykonaniu Pawła Piekarczyka i innych bardów. Tematyka koncertów będzie obejmować historię Polski oraz szczególnie mocno angażujące Polaków sprawy bieżące. Transmisję na żywo z koncertów będzie można obejrzeć na stronie www.klubygazetypolskiej.pl oraz na profilu klubowym na Facebooku, pod adresem www.facebook.com/kluby.gazetypolskiej Terminy spotkań i koncertów na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.klubygazetypolskiej.pl Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

ESSEN (NIEMCY) – w 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy na koncert Pawła Piekarczyka oraz wykład Jacka Pawłowicza o Witoldzie Pileckim. 11 listopada (sobota), godz. 18, kościół i sala św. Klemensa, Hirtsieferstrasse 13, 45143 Essen.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl